Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Open Innovation Results – Going Beyond the Hype and Getting Down to Business

av Henry Chesbrough

Open Innovation Results – Going Beyond the Hype and Getting Down to BusinessHenry Chesbrough, nestor inom forskningsfältet öppen innovation, fokuserar i sin senaste bok på arbetet som tar vid efter hajpen. Att bara generera ny teknik är inte tillräckligt, argumenterar han. Den måste få bred spridning och användning innan dess fulla värde kan realiseras. Chesbrough menar att det är på samma sätt med öppen innovation: Resultatet kan inte stanna på FoU-avdelningen. Innovationen måste delas mellan organisatoriska silos och nå marknaden. För att det ska ske krävs investeringar i tid, pengar och människor. Dessutom kan man inte se innovation som en lyxvara man bara unnar sig i goda tider. Kontinuitet behövs även under kriser och nedgångar. I Open Innovation Results diskuteras innovationspraktiker som lean startup och inkubatorer, inom sektorer som IT, telefoni och läkemedel. Författaren delar med sig av erfarenheter från USA, Kina och Europa.

Titel: Open Innovation Results – Going Beyond the Hype and Getting Down to Business
Författare: Henry Chesbrough
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-0-19-884190-6


Mest lästa artiklar nu