Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Frontiers in European Entrepreneurship Research

av Eddy Laveren, Robert Blackburn, Cyrine Ben-Hafaïedh, Cristina Díaz-García & Ángela González-Moreno

Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Frontiers in European Entrepreneurship ResearchHur skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart entreprenörskap? Frågan är brännande och av kapitlen i Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems att döma, är vi i Norden de forskningsmässiga svaren på spåren. Nästan hälften av författarna är verksamma vid finländska respektive svenska lärosäten. I bokens första del diskuteras småföretags roll i en cirkulär ekonomi, gröna innovationer inom livsmedelssektorn, och känslornas roll som etisk kompass i strategiska beslut. Den andra delen handlar om entreprenöriella ekosystem kopplade till universitet respektive jordbruksstöd. I den tredje och sista delen riktas blicken mot faktorer som påverkar enskilda individer, och exempelvis stimulerar anställda att bli mer entreprenöriella. Redaktörer är Eddy Laveren, Robert Blackburn, Cyrine Ben-Hafaïedh, Cristina Díaz-García och Ángela González-Moreno.

Titel: Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Frontiers in European Entrepreneurship Research
Författare: Eddy Laveren, Robert Blackburn, Cyrine Ben-Hafaïedh, Cristina Díaz-García & Ángela González-Moreno
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-1-83910-968-3


Mest lästa artiklar nu