Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål

av Karin Carlsson

Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremålDet är något särskilt med föremål. Vissa tar vi för givet, andra skapar begär. Föremålen väcker minnen, känslor, fantasier och frågor. Det skriver historikern Karin Carlsson i boken Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål. Hon gör en tidsresa 100 år tillbaka i tiden och lyfter fram flera viktiga innovationer som har förändrat kvinnors liv: Mikrovågsugnen, som frigjorde kvinnor från köket. Engångsblöjan, som innebar att mindre tid behövde ägnas åt att tvätta. Symaskinen, som förutom att spara tid och pengar på familjens klädkonto även kunde leda till sidoinkomster för kvinnan. Kameran är ett annat föremål i fokus. Den utvecklades av män och användes till en början av män. Men på konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 ställde flera kvinnliga fotografer ut sina verk. Då hade fototekniken funnits i Sverige i 50 år, och kvinnors rätt att driva företag successivt utökats via hantverksförordningen 1846 och näringsfrihetsförordningen 1864. ”Att fotograf blev ett yrke även för kvinnor handlade till stor del om att denna nya profession inte var tyngd av gamla patriarkala traditioner”, konstaterar Karin Carlsson.

Titel: Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål
Författare: Karin Carlsson
Förlag: Bonnier Fakta
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-91-7887-053-0