Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Fundamentals of Entrepreneurial Finance

av Marco Da Rin & Thomas Hellmann

Fundamentals of Entrepreneurial FinanceHur kommer jag i kontakt med investerare? Vad är de intresserade av? Hur involverade vill de vara? Och hur mycket pengar behövs för att realisera mina expansionsplaner? Entreprenörer som söker extern finansiering brottas med en mängd frågor. Marco Da Rin och Thomas Hellmann besvarar dem i boken Fundamentals of Entrepreneurial Finance. Författarna konstaterar att finansiering av innovativa startups är något helt annat än att investera i mogna företag. Entreprenören behöver förstå vilka olika finansiella lösningar som finns, och hur mekanismerna fungerar. Investeraren behöver gå in i relationen med engagemang och stor riskvillighet. Boken innehåller en mängd verkliga exempel. Läsaren får dessutom följa en fiktiv startup, och ta del av dess utmaningar under finansieringsresan.

Titel: Fundamentals of Entrepreneurial Finance
Författare: Marco Da Rin & Thomas Hellmann
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-0-19-974475-6


Mest lästa artiklar nu