Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

av Hedvig Heijne

Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskapNär utrikesfödda kvinnor arbetar får de större makt över sina liv och hela familjens chans att integreras i samhället ökar. Vad kan då göras för att få fler att bli företagare? Den kunskapen vill tankesmedjan Fores bidra med genom antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap. Ett av kapitlen handlar om strukturella faktorer som kan hindra nyanlända kvinnors möjlighet att skapa sin egen framtid och sysselsättning. I ett annat kapitel presenterar Sara Thorgren och Trenton Williams några satsningar som skulle få fler av de nyanlända kvinnorna in på arbetsmarknaden – som anställda eller egna företagare. Läsaren får även ta del av fyra kvinnors entreprenörsresor. Redaktör är Hedvig Heijne, och antologin kan laddas ner kostnadsfritt på fores.se

Titel: Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap
Författare: Hedvig Heijne
Förlag: Fores
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-91-87379-73-4


Mest lästa artiklar nu