Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures

av Ben Spigel

Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and FuturesI berättelser om Entreprenörer med stort E är det ofta porträtt av ensamma hjältar som tecknas. Vi gillar kanske tanken på människor som startar med två tomma händer, och gör succé helt av egen kraft. Men bilderna är inte särskilt sanningsenliga, slår Ben Spigel fast redan i inledningskapitlet till Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures. Entreprenörer som Thomas Edison (General Electric), Steve Jobs (Apple) eller Sara Blakely (Spanx) har skapat sina företag i en viss miljö, och med stöd av sina nätverk. Kontexten runt företag brukar numera kallas entreprenöriella ekosystem. I boken går Spigel igenom forskning bakom ekosystemsansatsen, viktiga aktörer, faktorer och processer, samt hur globala ekosystem fungerar. Han diskuterar också kritik som har framförts, både mot teoribildningen kring entreprenöriella ekosystem, och mot ekosystemen som sådana. Den sistnämnda kritiken ser entreprenöriella ekosystem som en konsekvens av nyliberal kapitalism, och menar att ekosystemen inte bidrar till samhällets välfärd.

Titel: Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures
Författare: Ben Spigel
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-1-78897-592


Mest lästa artiklar nu