Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

A Research Agenda for the Entrepreneurial University

av Ulla Hytti

A Research Agenda for the Entrepreneurial UniversityDet entreprenöriella universitetet introducerades som begrepp för 20 år sedan. Ofta handlar det om att lärosäten vill bli mer förankrade i den lokala miljön, och på ett aktivt sätt bidra till samhällsbygget. Synsättet har fått många anhängare, men också mött ideologisk kritik: Det har kallats nyliberalt och setts som ett led i att allt fler offentliga verksamheter hanteras som vinstdrivande företag. I boken A Research Agenda for the Entrepreneurial University tar redaktören Ulla Hytti ett samlat grepp om det entreprenöriella universitetets utveckling och framtid. De 13 kapitlen innehåller många nordiska inslag, bland annat från Karin Berglund, Anna Alexandersson, Marina Jogmark och Malin Tillmar. De diskuterar ett alternativt, multidimensionellt entreprenöriellt universitet och använder Linnéuniversitetet som exempel.

Titel: A Research Agenda for the Entrepreneurial University
Författare: Ulla Hytti
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-1-78897-503-2