Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Social Innovation in Sport

av Anne Tjønndal (redaktör)

Social Innovation in SportAvsikten med boken Social Innovation in Sport är att ge en ökad förståelse för vad sociala innovationer innebär och hur de kan användas för att göra idrotten mer tillgänglig och inkluderande. Boken belyser bland annat digitalisering (exempelvis inom e-sport), stadsplanering, jämställdhet och olika innovationer inom sportutövning.

Redaktören Anne Tjønndal har samlat 24 författare som har bidragit med sina perspektiv på social innovation. Exemplen i boken kommer från Norden, USA, Australien, Turkiet och Belgien och sex av författarna är svenska forskare.
Katarina Schenker, Tomas Peterson och Daniel Bjärsholm hävdar i sitt kapitel att regeringar kan vara viktiga aktörer i sociala innovationssystem. I vissa fall krävs dock att organisationerna reviderar sina värderingar och normer för att innovationerna ska bli framgångsrika.

Stefan Holmlid, David Ekholm och Magnus Dahlstedt analyserar hur två sportinsatser organiseras för att hantera samhällsutmaningar som segregering och social utestängning, och i stället underlätta social inkludering. Boken belyser också att sociala innovationer ofta är komplexa processer. Ibland kan det till och med uppstå oavsiktliga konsekvenser som påverkar innovationen negativt. Forskningen visar exempelvis att projekt som syftar till att öka idrottsdeltagandet bland minoritetsgrupper ofta har svårt att uppnå sina mål.

Titel: Social Innovation in Sport
Författare: Anne Tjønndal (redaktör)
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-3-030-63764-4


Mest lästa artiklar nu