Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach

av Heidi M Neck, Candida G Brush & Patricia G Greene

Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach2014 kom boken Teaching Entrepreneurship som fick stort genomslag. Redaktörerna Heidi Neck, Patricia Greene och Candida Brush samlade kunskap om hur man kan undervisa i entreprenörskap och levererade många konkreta övningar och exempel. Nu är det dags för uppföljaren.

I Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach delar en stor del av lärarkåren på Babson College i USA med sig av sina bästa tips och tricks. Författarna menar att det förstås är viktigt vad man lär ut, men också hur man lär ut. Entreprenörskapsutbildning handlar till stor del om att faktiskt göra entreprenörskap och vara entreprenöriell.

I den lärandeprocessen måste studenterna träna på lek, empati, skapande, experimenterande och reflektion, menar redaktörerna. Boken innehåller 43 beprövade klassrumsövningar, med detaljerade beskrivningar av vilket material som behövs, tidsplan, och hur de kan genomföras.

Övningarna syftar till att träna studenter i att se möjligheter, samarbeta, lösa problem och på andra sätt förbereda sig på livet som entreprenör. I det ingår att ha roligt! De får exempelvis starta pappersflygplansföretag, placera sig i kundens skor, samskapa konst och utvärdera olika affärsmodeller.

Titel: Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach
Författare: Heidi M Neck, Candida G Brush & Patricia G Greene
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-1-83910-518-0