Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship

av Thomas M Cooney (redaktör)

The Palgrave Handbook of Minority EntrepreneurshipBegreppet minoritetsentreprenörskap används för att beskriva grupper som på olika sätt är missgynnade eller underrepresenterade när det gäller entreprenörsaktiviteter. Hindren kan gälla bland annat etnicitet, funktionsvariation, ålder och arbetslöshet. Avsikten med boken The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship är att förklara begreppet och ge förslag på hur stöd kan skräddarsys för att dessa entreprenörer ska kunna lyckas bättre. Ett 40-tal internationella forskare har bidragit med olika perspektiv. Redaktör är Thomas Cooney.

De svenska forskarna Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo har studerat sambandet mellan arbetslöshet och eget företagande. Deras studie visar att i regioner med högre egenföretagande och regional produktivitet minskar arbetslösheten. Detta sker främst genom att de arbetssökande blir anställda i olika företag, inte att de själva blir företagare. Örtqvist och Ejdemo framhåller att det är viktigt att främja en stark kultur av regionalt företagande för att minska framtida arbetslöshet.

Titel: The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship
Författare: Thomas M Cooney (redaktör)
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-3-030-66602-6


Mest lästa artiklar nu