Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice

av Heidi M Neck & Yipeng Liu

Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in PracticeInom entreprenörskapsområdet finns ett stort intresse av att dela erfarenheter som kan förbättra utbildningen. Boken Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice samlar tips och idéer från universitet i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika och Asien.

Hur kan man bygga entreprenöriella ekosystem över fakultetsgränserna på ett lärosäte? Hur kan läraren arbeta för att utveckla studenternas entreprenöriella kompetenser? Och vad blir effekterna av entreprenörskapsutbildningen? Det är några av de frågor som får svar i bokens kapitel.

Roger Sørheim, Torgeir Aadland och Dag Håkon Haneberg delar med sig av erfarenheter från ett så kallat venture creation program i Norge, en undervisningsform där universitets- och högskolestudenter får prova på att driva ett verkligt företag inom ramen för sin utbildning. Forskarna menar att den typen av program har många fördelar.

I ett annat kapitel diskuterar Karoline Kaspersen och Lise Aaboen vilket lärande som sker när norska studenter, under en veckas tid, jobbar med affärsidéer kopplade till teknik från det europeiska fysikcentrumet Cern. Redaktörer för boken är Heidi Neck och Yipeng Liu.

Titel: Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice
Författare: Heidi M Neck & Yipeng Liu
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-1-83910-419-0


Mest lästa artiklar nu