Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Regional Innovation Impact of Universities (open access)

av Robert Tijssen, John Edwards och Koen Jonkers

Regional Innovation Impact of Universities (open access)Vilken betydelse har universitet för innovationskraften i staden, kommunen och regionen där de är belägna? I boken Regional Innovation Impact of Universities introduceras ett nytt ramverk, RII, för att studera detta. Studier har genomförts i ett antal europeiska länder, till exempel Norge, Finland, Italien, Ungern och Belgien.

I bokens första del presenteras ramverket. Den andra delen går igenom resultat av studierna – det vill säga på vilket sätt universitet främjar ekonomisk utveckling och innovation i en region. Kunskap som inhämtas från det regionala universitet kommer till nytta på bred front i många typer av yrken. Men regionen får även ta del av specialistkunskaper som människor tillskansar sig vid lärosätena. Samverkan mellan universitet och näringsliv är en annan viktig beståndsdel i innovativa regioner. Stöd för företagsutveckling och utbildningar i entreprenörskap är ytterligare faktorer som har betydelse för innovationskraften i regioner.

Men vad händer med innovationskraften lokalt när utbildningar blir mindre platsbundna och fler studerar på distans? Och vad kan politiker göra för att behålla kompetensen från universiteten inom regionen? Det är också något som författarna Robert Tijssen, John Edwards och Koen Jonkers diskuterar i boken. Boken är tillgänglig via open access och kan laddas ner gratis.

Titel: Regional Innovation Impact of Universities (open access)
Författare: Robert Tijssen, John Edwards och Koen Jonkers
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-1-83910-052-9


Mest lästa artiklar nu