Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises

av Carsten Lund Pedersen, Adam Lindgreen, Thomas Ritter, Torsten Ringberg

Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized EnterprisesDet krävs tid, tekniska verktyg och analysförmåga för att använda big data – stora datamängder – på rätt sätt. Mindre företag har sällan resurserna och känner stress inför att de inte kan utnyttja informationen till företagets fördel. Upplevelsen är ofta att de hamnar på efterkälken på en konkurrensutsatt marknad.

I boken Big Data in Small Business – Data driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises skriver flera internationella forskare om hur små och medelstora företag kan ta sig runt hindren med små resurser. Bokens svenska bidrag är skrivet av Christian Kowalkowski, Linköpings universitet, och David Sörhammar, Handelshögskolan i Stockholm. De resonerar kring mindre företags fördelar i sammanhanget – som närhet till kunden, möjlighet till snabba beslut och tänkbara samarbeten med andra aktörer.

Titel: Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises
Författare: Carsten Lund Pedersen, Adam Lindgreen, Thomas Ritter, Torsten Ringberg
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-1-83910-015-4


Mest lästa artiklar nu