Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Handbook of Research on Creativity and Innovation

av Jing Zhou och Elizabeth Rouse (redaktörer)

Handbook of Research on Creativity and InnovationForskningen på kreativitets- och innovationsområdet har de senaste åren växt kraftigt. Boken Handbook of Research on Creativity and Innovation samlar några av världens främsta forskare och deras arbeten. Tanken med boken är att ge en överblick över var forskningsfältet befinner sig i dag och vart det är på väg.

Första delen presenterar ett antal konceptuella, metodologiska och teoretiska byggstenar för kreativitets- och innovationsforskning på såväl individnivå som gruppnivå. Andra delen handlar om vilken roll som relationer och social interaktion spelar för kreativitet och innovation. Tredje och sista delen fokuserar på en rad olika teoretiska perspektiv och forskningsströmmar samt behovet av teoriuppbyggnad inom fältet. Boken vänder sig framför allt till doktorander och forskare.

Titel: Handbook of Research on Creativity and Innovation
Författare: Jing Zhou och Elizabeth Rouse (redaktörer)
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-1-78897-726-5