Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy

av Evgueni Vinogradov, Birgit Leick, Djamchid Assadi

Digital Entrepreneurship and the Sharing EconomyAtt dela, hyra och låna saker i stället för att äga dem blir allt vanligare. Uber, Airbnb och Sunfleet är exempel på några av de största delningsplattformarna. Men möjligheten att hyra verktyg, smycken eller kläder finns också. Ja, nästan vad du än behöver ha i din vardag så finns det en tjänst för det. Fenomenet kallas delningsekonomi. I boken Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy skriver ett gäng forskare från världens alla hörn om digitalt entreprenörskap och delningsekonomi – eller kopplingen däremellan. Boken tar upp tre sätt att bli entreprenör i en delningsekonomi. Antingen genom att själv skapa nya delningsplattformar, att använda befintliga plattformar för innovation av affärsmodeller eller att förändra affärsmodeller som påverkas av delningsekonomin.

Begreppet entreprenörskap problematiseras också. I ett kapitel beskriver de svenska forskarna Andrea Geissinger, Christofer Laurell, Christina Öberg och Christian Sandström hur entreprenörskapsbegreppet påverkas av delningsekonomin. De argumenterar för att synen vi i dag har på entreprenörskap behöver utvidgas från att enbart handla om att göra affärer, till att ibland också ha sociala komponenter i sig. Vissa delningsplattformar är primärt för att skapa sociala kontaktytor – som att hitta promenad- eller middagssällskap. Att se på entreprenörskap som något som enbart handlar om affärsuppgörelser och tillväxt är förlegat enligt dem.

Titel: Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy
Författare: Evgueni Vinogradov, Birgit Leick, Djamchid Assadi
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-0-367-47240-5


Mest lästa artiklar nu