Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Rethinking the Social in Innovation and Entrepreneurship

av Beniamino Callegari, Bisrat Misganaw, Stefania Sardo

Rethinking the Social in Innovation and EntrepreneurshipVissa skulle säga att socialt entreprenörskap är motsatsen till affärsinriktat entreprenörskap. Andra ser inget motsatsförhållande alls. Och så finns det de som hävdar att entreprenörskap är socialt till sin natur. Begreppet social kan vi vända och vrida på och tolka utifrån flera olika perspektiv. Det är precis det som skribenterna i boken Rethinking the Social in Innovation and Entrepreneurship gör. De är tidigare doktorander inom fältet innovation och entreprenörskap, kopplade till den nordiska forskarskolan Norsi.

I bokens tre delar diskuteras begreppet social utifrån olika perspektiv. I den första delen argumenteras det för att innovations- och entreprenörskapsteorier behöver adderas med en social dimension, som till exempel kulturella eller relationella aspekter. Nästa del handlar om social innovation och socialt entreprenörskap som en motsats till andra former av innovation och entreprenörskap. I bokens tredje och sista del går författarna så långt att de anser att de existerande teorierna på området behöver göras om i grunden. Enligt dem går det inte att förstå hur innovation och entreprenörskap fungerar utan att ta hänsyn till sociala aspekter som till exempel hur relationer fungerar.

Boken lyfter de vanligaste ingångarna till det sociala begreppet inom fältet och vänder sig till nuvarande forskarstudenter på området. Redaktörernas förhoppning är inte att uppnå konsensus kring begreppet. I stället vill de visa på komplexiteten av det sociala och att uppmuntra framtida forskarstudenter till att hålla diskussionen levande.

Titel: Rethinking the Social in Innovation and Entrepreneurship
Författare: Beniamino Callegari, Bisrat Misganaw, Stefania Sardo
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-83910-816-7


Mest lästa artiklar nu