Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Social innovation för hållbar utveckling

av Karl Johan Bonnedahl, Annika Egan Sjölander, Malin Lindberg

Social innovation för hållbar utvecklingCovidpandemi, krig, kriminalitet, klimatkris, långtidsarbetslöshet. Det är exempel på samhällsutmaningar som kräver nya lösningar när de befintliga inte räcker till. Och det finns en uppsjö av olika samhällsaktörer som erbjuder nya idéer på sociala utmaningar. Men hur hållbara är de över tid?

Boken Social innovation för hållbar utveckling ger en översikt över aktuell svensk forskning om social innovation med koppling till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Flera discipliner och forskare är representerade och skriver om till exempel arbetslivsinkludering, segregation, stadsutveckling och skola.

Läs intervjun med Malin Lindberg

Titel: Social innovation för hållbar utveckling
Författare: Karl Johan Bonnedahl, Annika Egan Sjölander, Malin Lindberg
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-91-44-15146-5