Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation – Living the contradiction (open access)

av Gabriele Griffin

Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation – Living the contradiction (open access)Sverige var tidigt ute med att uppmärksamma ojämställdheten inom teknikdriven innovation. I över tio år har vi i investerat i forskning och insatser kring inkludering och jämställdhet på området. Men i boken Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation undersöks varför kvinnor i Norden, trots storskaliga satsningar, fortfarande är i minoritet i techvärlden. Flera kvinnliga (och två manliga!) nordiska forskare bidrar med sina erfarenheter, och genusstrukturernas mekanismer blir tydliga därigenom.

– Boken ger en bred bild av hur genus och innovation är relaterat till varandra. Vilken typ av personer och kompetens som vi har tillgång till påverkar vilka varor och tjänster som finns i framtiden, säger Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Läs hela boktipset

Titel: Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation – Living the contradiction (open access)
Författare: Gabriele Griffin
Förlag: Bristol University press
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-5292-1947-0


Mest lästa artiklar nu