Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Handbook of Innovation for Sustainable Tourism

av Irma Booyens och Patrick Brouder

Handbook of Innovation for Sustainable TourismInnovationer som skapar värde främst genom ökad tillväxt påskyndar klimatförändringarna. Redaktörerna för antologin Handbook of Innovation for Sustainable Tourism påpekar att detta ohållbara värde fortfarande dominerar i turistbranschen.

Vad går då att göra åt det? De 38 internationella forskare som bidrar med sin expertis i boken är rungande överens om att förändring måste ske på systemnivå. Det är den offentliga politiken som måste utforma miljöbestämmelser, standarder, skatter, subventioner och innovationspolitik som främjar en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar turistbransch. Framgångsrika metoder i enskilda företag och destinationer måste ha förutsättningar att skalas upp för att förändring ska bli genomgripande.

Boken ger många exempel på innovativa metoder för att minska turismens negativa effekter på miljön. Ett av de nordiska bidragen står finländske professorn Jarko Saarinen, University of Oulu, för. Han menar att det är omöjligt att få en hållbar turistbransch utan att göra något åt flygets utsläpp av växthusgaser. Teknik har en viktig roll i utvecklingen av grön energi och transport. I ett annat kapitel lyfts exempel på eldrivna färjor och kryssningsfartyg samt tåg som kör på el från vindkraft.

Titel: Handbook of Innovation for Sustainable Tourism
Författare: Irma Booyens och Patrick Brouder
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-80037-273-3