Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Debating Innovation – Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept

av Alf Rehn och Anders Örtenblad (redaktörer)

Debating Innovation – Perspectives and Paradoxes of an Idealized ConceptBegreppet innovation har varit ett ”buzzword” länge. Det löser stora problem, genererar makalösa värden, jobb, vinster och utveckling – ja, innovation tycks vara lösningen på all världens problem. Men vad är innovation? Det frågar sig redaktörerna till boken Debating Innovation – Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. De menar att när ett begrepp definieras som källan till allt gott blir det vagt och svårt att debattera på ett djupare plan. Med boken vill de ge en mer nyanserad bild av innovation där det kritiska perspektivet ges lika stort utrymme som det hyllande. Enligt dem är innovation för viktigt – för företag, individ och samhälle – för att inte granskas kritiskt.

Ett kapitel om fördelarna med affärsmodellsinnovation följs av ett kapitel med kritik av detsamma. Öppen innovation diskuteras för och emot, och social innovation och tjänsteinnovation både hyllas och nagelfars. Kapitlen är författade av ett gäng nordiska såväl som internationella forskare. De hävdar inte att den ena eller andra sidan är den rätta, det överlåts till läsaren att själv avgöra.

En del i boken ger utrymme för mer alternativa och kreativa tolkningar av innovation och metoder. Där presenteras bland annat ett feministiskt perspektiv på innovation, och bristen på icke-västerländska perspektiv inom fältet synliggörs. Men också hur ny teknik, så som AI, kan berika innovationsområdet diskuteras.

Syftet med boken är inte att argumentera för om vi ska vara för eller emot innovation, utan att bidra till en bredare dialog och debatt kring ämnen som debatteras flitigt inom affärs- och ledningsvärlden. Och på så vis bidra till bättre innovation och innovationsforskning. Eller som en av redaktörerna själv säger i en debattartikel om innovationskritik; ”Även den skarpaste egg blir slö om den inte slipas mot ett motstånd”.

Titel: Debating Innovation – Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept
Författare: Alf Rehn och Anders Örtenblad (redaktörer)
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2023
ISBN: 978-3-031-16665-5