Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success

av Ziad El-Awad

Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture SuccessNya företag med ursprung i forskning från universitet och högskolor – så kallade akademiska avknoppningar – ses ofta som framtidens hopp. Men den tidiga utvecklingsfasen brukar kännetecknas av stora utmaningar. Rollerna är nya och andra uppgifter står för dörren. Till exempel är kunskapen om forskningsinnovationen ofta starkt knuten till grundaren/grundarna, och innovationen okänd på marknaden.

Vid en kommersialisering måste kunskapen överföras till hela organisationen, och de akademiska entreprenörerna måste arbeta hårt för att bevisa sig själva för olika intressenter. Dessutom tillfaller helt nya uppgifter och ansvarsområden till individerna i teamet. Att kommersialisera en forskningsinnovation är rätt och slätt något helt annat än att bedriva forskning.

Boken Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success lyfter fram de unika utmaningar som akademiska avknoppningar står inför, och diskuterar vikten av att utveckla rutiner när man startar den här typen av företag. Rutinerna spelar enligt författaren en avgörande roll för anpassning, lärande och framgång. Boken avslutas med råd och vägledning till entreprenörer som startar avknoppningsföretag.

Titel: Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success
Författare: Ziad El-Awad
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2023
ISBN: 978-3-031-22283-2