Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Clusters of Innovation in the Age of Disruption

av Jerome Engel

Clusters of Innovation in the Age of DisruptionInnovation handlar till stor del om att anpassa sig till förändringar, så som klimatförändringar, pandemier eller krig i närmiljö. Och innovation sker ofta i ekosystem, eller kluster. Det är just det som boken Clusters of Innovation in the Age of Disruption handlar om. Den beskriver hur entreprenörer, riskkapitalister och stora företag gemensamt skapar innovativa lösningar på stora utmaningar. Och hur processen som sker mellan aktörerna förstärks om den stöds av myndigheter, universitet och andra delar av ekosystemet.

Boken är uppdelad i tre delar som undersöker globala, regionala respektive nationella perspektiv på innovationskluster.

Det nordiska bidraget kring regionala kluster står två norska forskare, vid Handelshögskolan BI i Oslo, för. De beskriver hur Norge i början av Covid 19-pandemin snabbt fick tillgång till bland annat skyddsutrustning på grund av huvudstadens samarbete med innovationsklustret Norway Health Tech (NTH) – en organisation med 250 företag och institutioner. Samarbetet underlättade en snabb upphandling och distribution av kritisk skyddsutrustning. Regeringens skyndsamma agerande och NTH:s förmåga att snabbt mobilisera sina internationella nätverk var avgörande för framgången.

Boken ger verktyg för att förstå den värdeskapande processen i etablerade och framväxande innovationskluster – med fokus på beteenden och kultur.

Titel: Clusters of Innovation in the Age of Disruption
Författare: Jerome Engel
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-80088-515-8