Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2002-12-13

Boktipslista: Konst och entreprenörskap

Entré nr 2 2002 har temat ”Konst och entreprenörskap” och handlar om hur gränserna mellan konst och företag luckras upp. Forskare som vill förstå hur entreprenörer arbetar kan tjäna på att studera konstnärers skapandeprocesser. Nedan följer några litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAlessi, Alberto: The Dream Factory. Milan: Electa, 2000

stjärnaAlessi, Alberto: The Design Factory (2nd edition). Chichester: Academy Editions, 1998

stjärnaBurrell, Gibson och Reed, Michael (reds): Organization. (specialnummer om estetik och organisation), vol 3, nr 2. London: SAGE, 1996

stjärnaBjörkegren, Dag: Kultur och ekonomi. Stockholm: Carlssons Förlag, 1992

stjärnaBjörkman, Ivar: Sven Duchamp - Expert på auraproduktion. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, 1998

stjärnaEliasson, Gunnar och Eliasson, Ulla: Företagandets konst - Om konstproduktionen i renässansens Florens. Stockholm: City University Press, 1997

stjärnaGuillet de Monthoux, Pierre: Konstföretaget: mellan spektakelkultur och kulturspektakel. Göteborg: Korpen, 1998

stjärnaGuillet de Monthoux, Pierre: Det sublimas konstnärliga ledning: [estetik, konst och företag]. Stockholm: Nerenius & Santérus, 1993.

stjärnaGuillet de Monthoux, Pierre och Strati, Antonio (red): Aesthetics and Management.Specialnummer av Consumption, Markets and Culture, vol 5, nr 1, 2002

stjärnaHjorth, Daniel och Steyaert, Chris: Entrepreneurship beyond (the new) economy. I Steyaert, Chris och Hjorth, Daniel (reds). Entrepreneurship: new movements, Cheltenhamn: Edward Elgar, 2003 (kommande)

stjärnaHjorth, Daniel: On the other side... I The Large Scale, Stockholm: Statens Konstråd, 2001

stjärnaHjorth, Daniel: Spaces for Play. Essay in Visionsindustri, Viborg: Informations Forlag, 2001

stjärnaLinstead, Stephen och Höpfl, Heather (reds): The aesthetics of organization. London: SAGE, 1999

stjärnaLarsson, Gunilla: Designprocessen i fyra småföretag - Att arbeta med känsla och intuition. Licentiatuppsats, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, 2001

stjärnaRamirez, Rafael: The Beauty of Social Organization. MŸnchen: ACCEDO, 1991

stjärnaStatens Kulturråd: Konst, kultur och företagsekonomi. Kulturrådet. Nr 1-2, 1997

stjärnaStenström, Emma: Konstiga företag. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: EFI, 2000

stjärnaSteyaert, Chris och Hjorth, Daniel: Thou art a scholar, Speak to it! - On spaces of speech. Human Relations, vol 55, nr 7, 2002

stjärnaStrati, Antonio: Organization and aesthetics. London: SAGE, 1999

stjärnaStrati, Antonio (red): The symbolics of skill. Trento: Universitā di Trento, 1985

stjärnaStrati, Antonio och Guillet de Monthoux, Pierre (red): Aesthetics and Organization. Specialnummer av Human Relations, vol 55, nr 2, 2002


Läs artiklarna om konst och entreprenörskap här:
Starka beröringspunkter mellan konstnärer och entreprenörer
Här finns forskning om konst och företag

Text: Jonas Gustafsson