Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-05-23

Boktipslista: Gränslöst företagande

Entré nr 2 2003 har temat ”Gränslöst företagande” och handlar om hur små och entreprenöriella företag blir internationella. Den traditionella teoribildningen hävdar att internationaliseringen sker försiktigt och steg för steg. Förekomsten av så kallade ”born globals” talar däremot för att internationaliseringen kan vara betydligt mer aggressiv och direkt. Nedan följer några litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAndersson, S: Internationalisering som entreprenörshandling – En studie av svenska gummivaruföretag. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 1996

stjärnaAndersson, S: The Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective. International Studies of Management and Organization, vol 30, nr 1, 2000

stjärnaAndersson, T och Gandemo, B: Småföretags investeringar i produktion utomlands. Lund: Studentlitteratur, 1993

stjärnaAudretsch, D B (red): SMEs in the Age of Globalization. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002

stjärnaAutio, E m fl: Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity and Imitability on International Growth. Academy of Management Journal, vol 43, nr 5, 2000

stjärnaBlomstermo, A och Sharma, D D (red): Learning in the Internationalisation Process of Firms. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003

stjärnaBurpitt, W J och Rondinelli, D A: Small Firms' Motivation for Exporting: To Earn and Learn? Journal of Small Business Management, vol 38, nr 4, 2000

stjärnaChoo, S och Mazzarol, T: An Impact on Performance of Foreign Market Entry Choices by Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Enterprising Culture, vol 9, nr 3, 2001

stjärnaCoviello, N E och McAuley, A: Internationalization and the Small Firm: A Review of Contemporaty Empirical Research. Management International Review, vol 39, nr 3, 1999

stjärnaCrick, D och Jones, M V: Small Technology Firms and International High Technology Markets. Journal of International Marketing, vol 8, nr 2, 2000

stjärnaDass, P: Relationship of Firm Size, Initial Diversification and Internationalization with Strategic Change. Journal of Business Research, vol 48, nr 2, 2000

stjärnaGankema, H G J m fl: The Internationalization Process of Small and Medium-sized Enterprises: An Evaluation of Stage Theory. Journal of Small Business Management, vol 38, nr 4, 2000

stjärnaGuersen, G M och Dana, L P: International Entrepreneurship: The Concept of Intellectual Internationalisation. Journal of Enterprising Culture, vol 9, nr 3, 2001

stjärnaJohanson, J och Vahlne, J-E: The Mechanism of Internationalization. International Marketing Review, vol 7, nr 4, 1990

stjärnaJohanson, J och Vahlne, J-E: The Internationalization Process of the Firm: a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies, vol 8, nr 1, 1977

stjärnaJones, M V: The Internationalization of Small High-Technology Firms. Journal of International Marketing, vol 7, nr 4, 1999

stjärnaManolova, T S m fl: Internationalization of Small Firms - Personal Factors Revisited. International Small Business Journal, vol 20, nr 1, 2002

stjärnaSaarenketo, S: Born Globals – Internationalization of Small and Medium-Sized Knowledge-Intensive Firms. Doktorsavhandling, Lappeenranta tekniska universitet, 2002

stjärnaVatne, E och Taylor, M (red): The Networked Firm in a Global World. Burlington: Ashgate Publishing, 2000

stjärnaWilner, N och Smolarski, J: Toward a Theory of Internationalization of SMEs Using an Opportunistic Portfolio Model. 2002

stjärnaZahra, S A m fl: International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning and Performance. Academy of Management Journal, vol 43, nr 5, 2000

stjärnaYeung, H W-C: Entrepreneurship and the Internationalisation of Asian Firms. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002


Läs artiklarna om gränslöst företagande här:
Ledningen viktig i utlandsfödda företag
Skynda långsamt eller satsa snabbt - företags internationalisering tar sig olika uttryck

Text: Jonas Gustafsson