Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2012-08-13

Boktipslista: Kina

Entré nr 2 2012 har temat ”Kina”. Nedan följer litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaJenny Balkow: In the Middle – On Sourcing from China and the Role of the Intermediary. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2012

stjärnaVictoria E Bonnell och Thomas B Gold (red): The New Entrepreneurs of Europe and Asia. M E Sharpe, 2002

stjärnaLianguang Cui: Innovation and network development of logistics firms. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2011

stjärnaKlas Eklund: Kina – Den nygamla supermakten. SNS förlag, 2011

stjärnaMikael Hilmersson: Establishment of Insidership Positions in Institutionally Distant Business Networks. Avhandling, Linnéuniversitetet, 2011

stjärnaJohn Knight och Sai Ding: China’s Remarkable Economic Growth. Oxford University Press, 2012

stjärnaÅse Linné: China’s Creation of Biopharmaceutical Drugs – Combining Political Steering, Military Research, and Transnational Networking. Avhandling, Uppsala universitet, 2012

stjärnaTorbjörn Lodén: Kinas vägval – från himmelskt imperium till global stormakt. SNS Förlag, 2012

stjärnaJohn Naisbitt: Megatrends Asia. Simon & Schuster, 1996

stjärnaSusanne Sandberg: Internationalization processes of small and medium-sized enterprises: Entering and taking off from emerging markets. Avhandling, Linnéuniversitetet, 2012

stjärnaKeming Yang: Entrepreneurship in China. Ashgate, 2007

stjärnaTao Yang: The Effect of Guanxi on the Foreign Market Entry Process into China: the Swedish Case. Avhandling, Uppsala universitet, 2010

stjärnaPoh Kam Wong: Academic Entrepreneurship in Asia – The Role and Impact of Universities in National Innovation Systems. Edward Elgar, 2011

Text: - -