Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2012-12-17

Boktipslista: Born globals

I Entré nr 3 2012 handlar den långa temaartikeln om born globals. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaLiliya Altshuler: Competitive Capabilities of a Technology Born Global. Avhandling, Lunds universitet, 2012

stjärnaSvante Andersson: Internationalisering som entreprenörshandling. En studie av svenska gummiföretag. Avhandling, Linköpings universitet, 1996

stjärnaSvante Andersson och Henrik Florén: Differences in managerial behavior between small international and non-international firms. Journal of International Entrepreneurship, nr 3, vol 9, 2011

stjärnaNatasha Evers, Svante Andersson och Martin Hannibal: Stakeholders and Marketing Capabilities in International New Ventures: Evidence from Ireland, Sweden and Denmark. Journal of International Marketing nr 4, vol 20, 2012

stjärnaTorbjörn Halldin: Firm internationalization and born global firms – On the causes and consequences of export market entry. Avhandling, KTH, 2012

stjärnaTorbjörn Halldin: Born Globals. Rapport, Entreprenörskapsforum, 2012

stjärnaSara Melén: Globala från start. Småföretag med världen som marknad. Forskning i Fickformat, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 2010

stjärnaSara Melén: New Insights on the Internationalisation Process of SMEs – A Study of Foreign Market Knowledge Development. Avhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2009

stjärnaEmilia Rovira Nordman: Interaction Across Borders – A study about experiential knowledge development in internationalizing SME:s. Avhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2009

stjärnaEmilia Rovira Nordman och Sara Melén: The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process of Born Globals in the biotech business. Journal of World Business, nr 2, vol 43, 2008

stjärnaSami Saarenketo: Born Globals – Internationalization of Small and Medium-Sized Knowledge-Intensive Firms. Doktorsavhandling, Lappeenranta tekniska universitet, 2002

stjärnaIngemar Wictor: Born Globals – Rapid International Growth in New Ventures. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2012

Text: - -