Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2002-10-16

Boktipslista: Forskare är inga superhjältar

Entré nr 3 2002 har temat ”Forskare är inga superhjältar” och handlar om vad som påverkar de forskningsresultat som presenteras. Politik, kön, pengar och fördomar är bara några faktorer som inverkar på produkten av forskningen. Nedan följer några litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAlmgren Mason, Suzanne: Life in the Labyrinth - A Reflexive Exploration of Research and Politics. Doktorsavhandling, Umeå universitet, Institutionen för Kultur och medier/Etnologi, 2002

stjärnaBarinaga, Ester: Levelling Vagueness: a study of cultural diversity in an international project group. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2002

stjärnaBrenner, Philip och Haikola, Lars: Externfinansierad forskning på högskolans villkor. SULF skriftserie 10/95, 1995

stjärnaDale, Karen: Anatomising Embodiment and Organisation Theory. Basingstoke: Palgrave, 2001

stjärnaElzinga, Aant m fl (red): In Science We Trust? Moral and Political Issues of Science in Society. Lund: Lund University Press, 1990

stjärnaJacob, M. och Hellström, T: The Future of Academic Knowledge Production, Open University Press, 2001

stjärnaJonson Ahl, Helene: The Making of the Female Entrepreneur: A Discourse Analysis of Research Texts on Women's Entrepreneurship. Doktorsavhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2002

stjärnaLaw, John: Organizing Modernity. Oxford: Blackwell, 1995

stjärnaLundgren, Britta (red): Akademisk Kultur - Vetenskapsmiljöer i kulturanalytisk belysning. Stockholm: Carlssons förlag, 2002

stjärnaNybom, Thorsten: Kunskap - politik - samhälle. Essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 1900-2000. Stockholm: Arete, 1997

stjärnaOgbor, J O: Mythicizing and Reification in Entrepreneurial Discourse: Ideology-Critique of Entrepreneurial Studies. Journal of Management Studies, vol 37, nr 5, 2000

stjärnaSandström, Ulf (red): Det nya forskningslandskapet - perspektiv på vetenskap och politik. SISTER

stjärnaSOU 2000:47: Mångfald i högskolan. Reflektioner och förslag om social och etniska mångfald i högskolan. Stockholm

stjärnaWeedon, Chris: Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Cambridge MA: Blackwell, 1987

stjärnaWilliams, Simon J and Bendelow, Gillian: The Lived Body: Sociological Themes, Embodied Issues. London: Routledge, 1998


Läs artikeln som ingick i temat ”Forskare är inga superhjältar” här:
Forskarkåren - en armé av objektiva superhjältar?

Text: Jonas Gustafsson