Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2013-03-11

Boktipslista: Kultur

I Entré nr 1 2013 handlade den långa temaartikeln om kultur. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaKulturanalys 2013. Rapport, Myndigheten för kulturanalys, 2013

stjärnaKulturnäringarnas betydelse i ekonomin på regional och nationell nivå. Rapport Tillväxtanalys, 2010

stjärnaMeasuring Creativity: the book. Konferenssammanfattning, EU, 2010

stjärnaTre förslag för tillväxt och innovation med Kulturella och Kreativa Näringar. Slutrapport, Rådet för kulturella och kreativa näringar, 2012

stjärnaNiclas Adler och Michael Eriksson: Kultur och Hälsa: Utforskning av interventioner i arbetslivet, baserade på konst och kultur. Rapport, Fenix, 2004

stjärnaJohn Ambrecht: The Value of Cultural Institutions. Avhandling, Göteborgs universitet, 2012

stjärnaHelmut K Anheier och Yudhishthir Raj Isar (reds): Cultures and Globalization: The Cultural Economy. Sage, 2008

stjärnaBinnaz Ayata (red): Kulturekonomi: konsten att fånga osynliga värden. Studentlitteratur 2007

stjärnaLuc Boltanski och Ève Chiapello: The New Spirit of Capitalism. Verso, 2005

stjärnaRichard E Caves: Creative Industries – Contracts between Art and Commerce. Harvard University Press, 2002

stjärnaIngrid Elam (red): Konstnären och kulturnäringarna. Konstnärsnämnden, 2012

stjärnaVictor A Ginsburgh och David Thorsby: Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1. North Holland, 2006

stjärnaEnzo Grossi, Giorgio Tavano Blessi, Pier Luigi Sacco, Massimo Buscema: The Interaction Between Culture, Health and Psychological Well-Being: Data Mining from the Italian Culture and Well-Being Project. Journal of Happiness Studies, Vol 13, nr 1, 2012

stjärnaJames Heilbrun och Charles Gray: The economics of arts and culture. Cambridge University Press, 2001

stjärnaColette Henry: Entrepreneurship in the Creative Industries. An International Perspective. Edward Elgar, 2007

stjärnaColette Henry och Anne De Bruin: Entrepreneurship and the Creative Economy. Process, Practice and Policy. Edward Elgar, 2011

stjärnaDaniel Hjorth och Chris Stayaert (reds): The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship: A Fourth Movements in Entrepreneurship Book.
Edward Elgar, 2009

stjärnaJohn Holden: Publicly Funded Culture and the Creative Industries. Rapport, Demos, 2007

stjärnaMichael Hutter och David Throsby: Beyond Price. Value in Culture, Economics, and the Arts. Cambridge University Press, 2011

stjärnaMarcus Jahnke och Ulla Johansson: Design och innovation – ett möte med många möjligheter. Bokkapitel i Innovationsledning och kreativitet i svenska företag. Vinnova och Imit, 2012

stjärnaUlla Johansson Sköldberg: Artists as organizational development facilitators – evaluation of six projects, konferensbidrag Cumulus annual conference, 2012

stjärnaUlla Johansson Sköldberg och Lisbeth Svengren Holm: Möten kring design. Om mötet mellan design, teknik och marknadsföring. Studentlitteratur, 2008

stjärnaAnna Klerby: Finansieringsmodeller för konst och kultur. Rapport, Myndigheten för kulturanalys, 2012

stjärnaLisbeth Lindeborg och Lars Lindkvist (red): Kulturens kraft för regional utveckling. SNS Förlag, 2010

stjärnaLisbeth Lindeborg och Lars Lindkvist: The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective. Routledge, 2013

stjärnaAnna Linton och Jonas Michanek: To Do. Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken. Alexandersoninstitutet, 2011

stjärnaAngela McRobbie: BeCreative: Making a Living in the New Culture Industries. Sage, 2013

stjärnaBrian Moeran och Jesper Strandgaard Pedersen (reds): Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press, 2011

stjärnaTobias Nielsén, Dominic Power och Margrét Sigrún Sigur∂ardóttir: Creative Business – 10 lessons to help you build a business your way. Volante, 2010

stjärnaTobias Nielsén och Emma Stenström: Gungor och karuseller. Om utvecklingen av företag i kulturella och kreativa näringar. Volante, 2010

stjärnaTobias Nielsén och Sven Nilsson: Framtiden är nu. Volante, 2010

stjärnaLinda Portnoff och Tobias Nielsén: Musikbranschen i siffror. Rapport, Tillväxtverket, 2012

stjärnaJason Potts och Stuart Cunningham: Four models of the creative industries. International Journal of Cultural Policy, nr 3, vol 14, 2008

stjärnaDominic Power och Tobias Nielsén: Priority Sector Report. Creative and Cultural Industries. Rapport European Cluster Observatory, 2010

stjärnaAndy C Pratt och Paul Jeffcutt: Creativity, Innovation and the Cultural Economy. Routledge, 2011

stjärnaPier Luigi Sacco: Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming. Rapport, European Expert Network on Culture, 2011

stjärnaJim Shorthose och Neil Maycroft: Understanding Creative Business. Values, Networks and Innovation. Gower, 2012

stjärnaJohanna Skantze och Joppe Pihlgren: Lägesrapport om den kreativa sektorn. Rapport, Generator Sverige, 2012

stjärnaEmma Stenström: Konstiga företag. Avhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2000

stjärnaJoakim Sternö och Tobias Nielsén: Kulturella och kreativa näringarna 2012 – statistik och jämförelser. Rapport, Volante, 2012

stjärnaDavid Throsby: Economics and Culture. Cambridge University Press, 2001

stjärnaDavid Throsby och Glenn Withers: The economics of the performing arts. Edward Arnold, 1979

stjärnaDavid Throsby: Modeling the cultural industries. International Journal of Cultural Policy, nr 3, vol 14, 2008

stjärnaDavid Throsby: The concentric circles model of the cultural industries. Cultural Trends, nr 3, vol 17, 2008

stjärnaKlara Tomson: Att skapa en upplevelseindustri. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, nr 1-2, vol 14, 2011

stjärnaIvo Zander och Mikael Scherdin: Art Entrepreneurship. Edward Elgar, 2011

Text: - -