Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2002-12-13

Boktipslista: Nyföretagande

Entré nr 4 2002 har temat ”Nyföretagande” och handlar bland annat om hur nya företag blir till, om hur en nybliven företagare kan skaffa finansiering och om varför nyföretagande är viktigt. Olika förklaringar till varför det svenska klimatet inte verkar locka till nyföretagande ges i temaartiklarna. Nedan följer några litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAhrne, Göran & Papakostas, Apostolis: Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Lund: Studentlitteratur, 2002

stjärnaAldrich, Howard: Organizations Evolving. London: Sage Publications, 1999

stjärnaAndersson, Thomas, Asplund, Ola och Henrekson, Magnus: Betydelsen av innovationssystem. Utmaningar för samhället och för politiken. En fristående studie utarbetad på uppdrag av Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Vinnova, 2002

stjärnaBhide, Amar: Bootstrap Finance: The Art of Start-Ups. Harvard Business Review, s 109-117, november-december, 1992

stjärnaDavidsson, Per och Henrekson, Magnus: Determinants of the Prevalence of Start-ups and High-Growth Firms. Small Business Economics vol 19, nr 2, 2002

stjärnaDavidsson, Per, Delmar Frédéric och Wiklund Johan (red): Tillväxtföretagen i Sverige. SNS Förlag, 2001

stjärnaDelmar, Frédéric och Davidsson, Per: Where do they come from? Prevalence and characteristics of nascent entrepreneurs. Entrepreneurship & Regional Development vol 12, nr 1, 2000

stjärnaEriksson, Birgitta och Larsson, Patrik: Starta eget-bidrag - en kvalitativ studie av framgång och misslyckande. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 8, nr 1, våren 2002

stjärnaFreear, J; Sohl, J E och Wetzel Jr, W E: Who Bankrolls Software Entrepreneurs? Paper presenterat på 15th Annual Babson College-Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, London, Storbritannien, 1995

stjärnaGutterman, Alan och Brown, Robert: Financing Start Ups 2003. Aspen Publishers, 2002

stjärnaOgbor, J O: Mythicizing and Reification in Entrepreneurial Discourse: Ideology-Critique of Entrepreneurial Studies. Journal of Management Studies, vol 37, nr 5, 2000

stjärnaHenrekson, Magnus och Rosenberg, Nathan: Akademiskt entreprenörskap. Stockholm: SNS Förlag, 2000

stjärnaHarrison, R T och Mason, C M: Entrepreneurial Growth Strategies and Venture Performance in the Software Industry. Paper presenterat på 17th Annual Babson College-Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Boston, USA, 1997

stjärnaITPS: Nyföretagande i Sverige 2000 och 2001. Rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), 2002

stjärnaMagnusson, Jan: Ny situation, Ny organisation - Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000. Doktorsavhandling, Socialhögskolan, Lund universitet, 2002

stjärnaReynolds, Paul: Entrepreneurial Process - Economic Growth, Men, Women and Minorities. Westport: Quorum books, 1998

stjärnaReynolds, Paul m fl: GEM Global 2002 Executive Report. Babson College, 2002

stjärnaRickne, Annika: New Technology-Based Firms and Industrial Dynamics - Evidence from the Technological System of Biomaterials in Sweden, Ohio and Massachusetts. Doktorsavhandling, Industriell Dynamik, Chalmers tekniska högskola, 2000

stjärnaSchoonhoven, Kaye och Romanelli, Elaine: The Entrepreneurship Dynamic - The Origins of Entrepreneurship and Its Role in Industry Evolution. Stanford: Stanford University Press, 2001

stjärnaStarr, J A och MacMillan, I: Resource Cooptation via Social Contracting: Resource Acquisition Strategies for New Ventures. Strategic Management Journal nr 11, s 79-92, 1990

stjärnaWinborg, Joakim (kommande): Pengar är inte alltid lösningen - Användningen av finansiell bootstrapping i små företag. I Landström, Hans (red): Småföretaget och kapitalet - En antologi om svensk forskning kring små företags finansiering. FSF, Örebro.

stjärnaWinborg, Joakim: Financing Small Businesses. Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior. Doktorsavhandling, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, 2000

stjärnaWinborg, Joakim och Landström, Hans: Financial Bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers' Resource Acquisition Behaviors. Journal of Business Venturing, vol 16, nr 3, sid 235-254, 2001


Läs artiklarna om nyföretagande här:
Organisationer härmar varandra
Sverige sämst i Norden på entreprenörskap
Det svenska klimatet lockar inte till nyföretagande

Text: Jonas Gustafsson