Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2014-12-10

Boktips: Innovationers framväxt

I Entré nr 3 2014 handlade den långa huvudartikeln om innovationers framväxt. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAnn-Kristin Bergquist & Kristina Söderholm: Green Innovation Systems in Swedish Industry, 1960-1989. I Business History Review, nr 4, vol 85, 2011

stjärnaErik Dahmén: ’Development Blocks’ in Industrial Economics. I Bo Carlsson och Rolf G H Henriksson (red): Development Blocks and Industrial Transformation: The Dahménian Approach to Economic Development. Industriens utredningsinstitut, 1991

stjärnaAlfred Kleinknecht & Donald Bain (red): New Concepts in Innovation Output Measurement. Macmillan Press, 1993

stjärnaStephen Klepper: Entry, Exit, Growth and Innovation Over the Product Life Cycle. I American Economic Review, nr 3, vol 86, 1996

stjärnaPetra Moser: Determinants of Innovation. Evidence from 19th Century World Fairs. I The Journal of Economic History. Nr 2, vol 64, 2004

stjärnaChristian Sandström: Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? Reforminstitutet, 2014

stjärnaKjell Sedig: Svenska innovationer. Svenska Institutet, 2002

stjärnaLennart Schön: En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel. SNS förlag, 2000

stjärnaSuzanne Scotchmer: Innovation and Incentives. MIT Press 2004

stjärnaJ Torkel Wallmark & Douglas H McQueen: One hundred major Swedish technical innovations, from 1945 to 1980. I Research Policy, nr 4, vol 20, 1991

stjärnaDet innovativa Sverige – Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext. Esbri och Vinnova, 2013

Text: - -