Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2014-09-04

Boktipslista: Den entreprenöriella staden

I Entré nr 2 2014 handlade den långa huvudartikeln om den entreprenöriella staden. Nedan följer litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaRoland Andersson: Attraktiva städer – en samhällsekonomisk analys. Byggforskningsrådet, 1998

stjärnaAnne M Cronin och Kevin Hetherington (red): Consuming the Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacle. Routledge, 2008

stjärnaTove Dannestam: Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet. Avhandling, Lunds universitet, 2009

stjärnaPeter Eisinger: The Politics of Bread and Circuses: Building the City for the Visitor Class. I Urban Affairs Review nr 3, vol 35, 2000

stjärnaEdward Glaeser: Stadens triumf – hur vår viktigaste uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare. SNS Förlag, 2012

stjärnaStephen Goldsmith: The Entrepreneurial City: A How-To Handbook for Urban Innovators. Manhattan Inst, 1999

stjärnaJill L Grant: Seeking Talent for Creative Cities. The Social Dynamics of Innovation. University of Toronto Press, 2014 (se boktips på sidan 22)

stjärnaTim Hall och Phil Hubbard (red): The entrepreneurial city: geographies of politics, regime and representation. John Wiley & Sons, 1998

stjärnaDavid Harvey: From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. I Geografiska Annaler. Series B, Human Geography nr 1, vol 71, 1989

stjärnaBob Jessop: An Entrepreneurial City in Action: Hong Kong's Emerging Strategies in and for (Inter)Urban Competition. I Urban Studies, nr 12, vol 37, 2000

stjärnaCharles Landry: The Creative City: A Toolkit for Urban innovators. Earthscan, 2000

stjärnaVeselinka Möllerström: Malmös omvandling: Från arbetarstad till kunskapsstad. En diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse. Lunds universitet, 2011

stjärnaAndy Thornley: Urban Regeneration and Sports Stadia. I European Planning Studies nr 7, vol 10, 2002

Text: - -