Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2015-12-15

Boktipslista: Digital innovation

I Entré nr 4 2015 handlade temat om digital innovation. Nedan följer litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaDigitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen, SOU 2015:91.

stjärnaI de tänkande maskinernas tid. Temanummer av tidningen Axess, nr 3, 2014.

stjärnaInternationalisering genom digitalisering. Business Sweden, 2015.

stjärnaOECD Digital Economy Outlook 2015, OECD, 2015.

stjärnaOm Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringskommissionen, SOU 2015:65.

stjärnaPatrik Andreasson, Fredrik Lind och Andreas Lundmark: Launching a New Digital Agenda. How Sweden can become the global leader in digitization and technology. Boston Consulting Group, 2015.

stjärnaLynda Applegate, Daniel Nylén, Jonny Holmström och Kalle Lyytinen: Bonnier: Digitalizing the Media Business. Harvard Business School Case 813-073, 2012.

stjärnaCristina Andersson och Jari Kaivo-oja: Bohobusiness: Winning in the Age of Bohonomics. Talentum, 2015.

stjärnaAnna Breman och Anna Felländer: Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter. Ekonomisk debatt, nr 6, 2014.

stjärnaErik Brynjolfsson och Andrew McAfee: Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi. Daidalos, 2015.

stjärnaErik Brynjolfsson och Andrew McAfee: Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Digital Frontier Press, 2012.

stjärnaSoumitra Chowdhury: Service Logic in Digitalized Product Platforms. A Study of Digital Service Innovation in the Vehicle Industry. Avhandling, Göteborgs universitet, 2015.

stjärnaIrene Ek: Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige. Tillväxtanalys, 2014.

stjärnaRobert G Fichman, Brian L Dos Santos och Zhiqiang Zheng: Digital Innovation as a Fundamental and Powerful Concept in the Information Systems Curriculum. MIS Quarterly, nr 2, vol 38, 2014.

stjärnaGeorg Graetz och Guy Michaels: Robotar som jobbar, SNS Analys, nr 32, 2015.

stjärnaOla Henfridsson, Lars Mathiassen och Fredrik Svahn: Managing Technological Change in the Digital Age: The Role of Architectural Frames. Journal of Information Technology, nr 1, vol 29, 2014.

stjärnaStefan Fölster: Robotrevolutionen. Sverige i den nya maskinåldern. Volante, 2015.

stjärnaMartin Hirt och Paul Willmott: Strategic principles for competing in the digital age, McKinsey, 2014.

stjärnaLena Hylving: Digitalization Dynamics: User Interface Innovation in an Automotive Setting. Avhandling, Oslo universitet, 2015.

stjärnaPer Levén, Jonny Holmström och Lars Mathiassen: Managing Research and Innovation Networks: Evidence from a Government Sponsored Cross-Industry Program. Research Policy, nr 1, vol 43, 2014.

stjärnaRikard Lindgren, Owen Eriksson och Kalle Lyytinen: Managing Identity Tensions During Mobile Ecosystem Evolution. Journal of Information Technology, nr 3, vol 30, 2015.

stjärnaJesper Lund: Digital Innovation: Orchestrating Network Activities. Avhandling, Göteborgs universitet, 2015.

stjärnaKalle Lyytinen, Youngjin Yoo och Richard J Boland Jr: Digital product innovation within four classes of innovation networks. Information Systems Journal, online, 2015.

stjärnaDaniel Nylén: Digital Innovation and Changing Identities. Investigating Organizational Implications of Digitalization. Avhandling, Umeå universitet, 2015.

stjärnaDaniel Nylén, Jonny Holmström och Kalle Lyytinen: Oscillating between Four Orders of Design: The Case of Digital Magazines. Design Issues, nr 3, vol 30, 2014.

stjärnaMartin Peitz och Joel Waldfogel (red): The Oxford Handbook of the Digital Economy. Oxford University Press, 2012.

stjärnaJohan Sandberg, Lars Mathiassen och Nannette Napier: Digital Options Theory for IT Capability Investment. Journal of the Association for Information Systems, nr 7, vol 15, 2014.

stjärnaChristian Sandström: A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks and Business models. Avhandling, Chalmers, 2010.

stjärnaLisen Selander, Ola Henfridsson och Fredrik Svahn: Capability Search and Redeem across Digital Ecosystems. Journal of Information Technology, nr 3, vol 28, 2013.

stjärnaUlrika Westergren och Jonny Holmström: Exploring Preconditions for Open Innovation: Value Networks in Industrial Firms. Information and Organization, nr 4, vol 22, 2012.

stjärnaYoungjin Yoo, Ola Henfridsson och Kalle Lyytinen: The New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information Systems Research. Information Systems Research, nr 4, vol 21, 2010.

stjärnaYoungjin Yoo, Kalle Lyytinen, Richard J Boland Jr och Nicholas Berente: The New Wave of Digital Innovation: Opportunities and Challenges: A Report on the Research Workshop 'Digital Challenges in Innovation Research'. SSRN: 2010.

stjärnaYoungjin Yoo, Richard J Boland Jr, Kalle Lyytinen och Ann Majchrzak: Organizing for Innovation in the Digitized World. Organization Science, nr 5, vol 23, 2012.

stjärnaMaria Åkesson: Digital Innovation in the Value Networks of Newspapers. Avhandling, Göteborgs universitet, 2009.

Text: - -