Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-10-06

Boktipslista: Familjeföretag

Entré nr 3/4 2003 har temat ”Familjeföretag” och handlar bland annat om de problem som kan uppstå när ett företag ska överlåtas på den yngre generationen. Nedan följer några litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaBjuggren, P-O och Sund, Lars-Göran: Organisering av generationsskiften i små och medelstora familjeföretag. Skattenytt, s 527-544, 2003

stjärnaColli, Andrea: The History of Family Business 1850-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

stjärnaDanielsson, Hans och Sund, Lars-Göran: Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt. Uppsala: Iustus förlag AB, 2003

stjärnaEmling, Emil: Svenskt familjeföretagande. Licentiatuppsats, Handelshögskolan i Stockholm, 2000

stjärnaFletcher, Denise E (red): Understanding the Family Business. New York: Routledge Studies in Small Business, 2002

stjärnaFlorin Samuelsson, Emilia: Accountability and Family Business Contexts – An Interpretive Approach to Accounting and Control Practices. Doktorsavhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2002

stjärnaGandemo, Bertil (red): Familjeföretag och familjeföretagande. FSFs rapportserie 2000:6

stjärnaHall, Annika: Strategising in the context of genuine relations – An interpretative study of strategic renewal through family interaction. Doktorsavhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2003

stjärnaHall, Annika: The Family Business: Characteristics and Special Issues. I Scandinavian Journal of Organisational Psychology, Vol 10, nr 2, 2000

stjärnaHall, Annika, Melin, Leif och Nordqvist, M: Entrepreneurship as Radical Change: The Role of Cultural Patterns. I Family Business Review, Vol 14, nr 3, 2001

stjärnaHydén, Sverker och Wiberg, Lars: Generationsskifte i familjeföretag. Näsviken: Björn Lundén Information AB, 2001

stjärnaHeinonen, Jarna (red): Quo Vadis, the Finnish Family Business? Small Business Institute, Åbo Handelshögskola, 2003 (Publicerad på finska)

stjärnaJavefors Grauers, Eva: Profession, genus och företagarpar – en studie av advokater och köpmän. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 2002

stjärnaKarlsson Stider, Annelie: Familjen & Firman. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2000

stjärnaMarshack, Kathy: Entrepreneurial Couples. Palo Alto: Davies-Black Publishing, 1998

stjärnaPeterson, Christer: Familjeföretag i omvandling – En studie av fusionsförlopp och utvecklingsmönster. Doktorsavhandling, Umeå universitet, 1985

stjärnaPettersson, Bo: Handelsmännen. Stockholm: Ekerlids Förlag, 2001

stjärnaRydenfelt, Sven: Sagan om Tetra Pak. Stockholm: Fisher & Co, 1995

stjärnaSalvato, Carlo: Antecedents of Entrepreneurship in Three Types of Family Firms. JIBS Research Reports nr 2002-1

stjärnaJournal of Small Business Venturing, vol 18, nr 4, 2003: specialnummer om ”Theories of Family Business”

stjärnaJournal of Small Business Venturing, vol 18, nr 5, 2003: specialnummer om ”The Evolving Family/Entrepreneurship Business Relationship”

www.fbn-sweden.se (Family Business Network)
www.familybizz.net
www.ifera.org


Läs artiklarna om familjeföretag här:
Långsiktigt tänkande präglar familjeföretagen
Framgångsrika familjeföretag i Finland
Svårt vara individ i familjens företag
Likartade tillväxtambitioner i finländska småföretag
Familjen viktig i entreprenörers livsberättelser
Familjeföretagare möter särskilda paradoxer

Text: Jonas Gustafsson