Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2016-11-29

Boktipslista: Öppen innovation

I Entré nr 3 2016 handlade temat om öppen innovation. Nedan följer litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaMattias Axelson: Växla upp innovationskraften – skapa nya värden genom partnerskap. Ekerlids förlag, 2014.

stjärnaClaes Bohman: Attraction – A New Driver of Learning and Innovation. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2010.

stjärnaHenry Chesbrough: Open Innovation – The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, 2003.

stjärnaHenry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke och Joel West (redaktörer): New Frontiers in Open Innovation. Oxford University Press, 2014.

stjärnaLeon Cruickshank: Open Design and Innovation: Facilitating Creativity in Everyone. Gower, 2014.

stjärnaLinus Dahlander och David M Gann: How Open is Innovation? Research Policy, nr 6, vol 39, 2010.

stjärnaVinit Parida, Mats Westerberg och Johan Frishammar: Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance. Journal of Small Business Management, nr 2, vol 50, 2012.

stjärnaBjörn Remneland-Wikhamn: Öppen innovation. Liber, 2010.

stjärnaDavid Rönnberg Sjödin: Managing Joint Development of Process Technologies. Empirical Studies of Interorganizational Collaboration within the Process Industries. Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, 2013.

stjärnaCarina Sjödin: User-Involved Service Innovation: Three Perspectives on Co-Creation. Licentiatuppsats, Mälardalens högskola, 2015.

stjärnaEric von Hippel: Democratizing Innovation. MIT Press, 2005.

stjärnaEric von Hippel: The dominant role of users in the scientific instrument innovation process. Research Policy, nr 3, vol 5, 1976.

stjärnaCarl Wadell: Leveraging user relationships for innovation within sustained producer-user ecosystems – Observations from the medical technology industry. Doktorsavhandling, KTH, 2014.

stjärnaJoel West och Marcel Rogers: Leveraging External Sources of Innovation: A Review of Research on Open Innovation. Journal of Product Innovation Management, nr 4, vol 31, 2013.

stjärnaAnna Yström: Managerial Practices for Open Innovation Collaboration – Authoring the spaces ”in-between”. Doktorsavhandling, Chalmers, 2013.

Text: - -