Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2018-01-08

Boktipslista: Entreprenörskap i skolan

I Entré nr 4-2017 handlar den långa temaartikeln om entreprenörskap i skolan. Här finns litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaJag kan! Jag vill! Jag vågar! Slutrapport från Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande, 2016.

stjärnaHelena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Per-Ola Friman och Kari Koskenkorva: Entreprenöriell fritidspedagogik – Att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation. Liber, 2017.

stjärnaMichael Dal, Janne Elo, Eva Leffler, Gudrun Svedberg och Mats Westerberg: Research on pedagogical entrepreneurship – a literature review based on studies from Finland, Iceland and Sweden. Education Inquiry, nr 2, vol 7, 2016.

stjärnaJanne Elo: Företagsamhet i skola och utbildning – Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap. Avhandling, Åbo Akademi, 2015.

stjärnaÅsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg: Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori. Liber, 2014.

stjärnaGustav Hägg: Experiential entrepreneurship education: Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge. Avhandling, Lunds universitet, 2017.

stjärnaHåkan Karlsson: Pedagogiska identiteter. Fostran till entreprenörskap. Avhandling, Mittuniversitetet, 2017.

stjärnaAnne Kirketerp och Karin Svennevig Hyldig: Innovation i folkeskolen – foretagsomhed som kompetence. Dansk psykologisk forlag, 2016.

stjärnaMartin Lackéus: Value Creation as Educational Practice – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship? Avhandling, Chalmers, 2016.

stjärnaEva Leffler: Företagsamma elever – Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Avhandling, Umeå universitet, 2006.

stjärnaBalli Lelinge och Pär Widén: Entreprenöriellt lärande i skolan. Studentlitteratur, 2014.

stjärnaEva-Lena Lindster Norberg: Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus. Avhandling, Umeå universitet, 2016.

stjärnaYashar Mansoori: Entrepreneurial Methods as Vehicles of Entrepreneurial Action. Avhandling, Chalmers, 2018.

stjärnaKåre Moberg: Assessing the Impact of Entrepreneurship Education – From ABC to PhD. Avhandling, Copenhagen Business School, 2014.

stjärnaHeidi N Neck, Patricia G Greene och Candida G Brush: Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based Approach. Edward Elgar, 2014.

stjärnaAnnica Otterborg: Entreprenöriellt lärande – Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande. Avhandling, Högskolan i Jönköping, 2011.

stjärnaHelena Sagar: Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Avhandling, Göteborgs universitet, 2014.

stjärnaGudrun Svedberg: Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Avhandling, Umeå universitet, 2007.

stjärnaKaren Williams-Middleton: Developing Entrepreneurial Behavior. Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University. Avhandling, Chalmers, 2010.

Text: - -