Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-06-09

Boktipslista: Finansieringsstafetten

Entré nr 1 2004 har temat ”Finansieringsstafetten” och handlar bland annat om skillnaden mellan ”riskkapital” och ”riskvilligt kapital”, affärsänglar och hur investeringsbeslut fattas. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAlam, Mohammed Nurul: Financing Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks - An Institutional-Network Approach. Doktorsavhandling, Lunds universitet, 2002

stjärnaBerggren, Björn: Vigilant Associates - Financiers' Contribution to the Growth of SMEs. Doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2002

stjärnaBjörnsson, Berit: En bank även för kvinnor? - Småföretagares erfarenheter av rådgivningsmöten i bank. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2002

stjärnaBruns, Volker: Who receives bank loans? A study of lending officers' assessments of loans to growing small and medium-sized enterprises. Doktorsavhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2004

stjärnaFredriksen, Øystein: Venture Capital Firms Relationship and Cooperation with Entrepreneurial Companies. Licentiatuppsats, Linköpings universitet, 1997

stjärnaGatewood, Elizabeth J m fl: Women Entrepreneurs, their Ventures, and the Venture Capital Industry. An Annotated Bibliography. Stockholm: ESBRI, 2003

stjärnaGompers, Paul A och Lerner, Josh: The Money of Invention. Boston: Harvard Business School Press, 2001

stjärnaGullander, Staffan och Napier, Glenda: Handbook in Business Angel Networks - the Nordic case. Stockholm: SSES, 2003

stjärnaGuve González, José Bertil: Att bestämma sig utan grund - Om omdöme och övertygelse i riskkapitalinvesteringar. Doktorsavhandling, KTH, 2003

stjärnaHill, Brian E och Power, Dee: Attracting capital from Angels. New York: John Wiley & Sons, 2002

stjärnaHorney, Anna Karin: Hur påverkar offentligt stöd företagsledarens agerande? - en studie av små och medelstora företag. Licentiatuppsats, Luleå tekniska universitet, 2003

stjärnaIsaksson, Anders: Effekter av Venture Capital i Sverige. Stockholm: Nutek, 1999

stjärnaJönsson, Clary: Finansiering i snabbt organiskt växande företag. Licentiatuppsats, Göteborgs universitet, 2002

stjärnaLandström, Hans (redaktör): Småföretaget och kapitalet. Svensk forskning kring små företags finansiering. Stockholm: SNS Förlag, 2003

stjärnaNutekrapport 2004:1: Riskkapitalbolagens aktiviteter. Fjärde kvartalet 2003. Stockholm: Nutek, 2004

stjärnaOlofsson, Christer och Berggren, Björn: De mindre företagens finansiella villkor - en replikstudie. CEF Working Report 1998, 102, Uppsala: CEF, 1998

stjärnaVan Osnabrugge, Mark och Robinson, Robert J: Angel Investing. San Fransisco: Jossey-Bass, 2000

stjärnaReynolds, Paul m fl: Global Entrepreneurship Monitor 2003 Global Report. Babson College, 2004

stjärnaSexton, Donald och Landström, Hans (redaktörer): The Blackwell Handbook of Entrepreneurship. Oxford: Blackwell, 2000

stjärnaSilver, Lars: Credit Risk Assessment in Different Contexts - The Influence of Local Network Bank Financing of SMEs. Doktorsavhandling, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2001.

stjärnaSvensson, Birgitta: Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet. Doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2003

stjärnaSørheim, Roger: Informal Investors as Financiers of Entrepreneurial Firms in Norway. Doktorsavhandling, NTNU Trondheim, 2003

stjärnaWillquist, Pontus: On the Influence of Venture Capitalists - Entrepreneur Interaction in Technology-Based Venture Development. Licentiatuppsats, Institutionen för Innovationsteknik, Chalmers tekniska högskola, 2001

stjärnaWinborg, Joakim: Financing Small Business - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior. Doktorsavhandling, Lunds universitet, 2000

stjärnaWright, Mike m fl (redaktörer): Venture Capital (vol 1-3). Cheltenham: Edward Elgar, 2003.

stjärnaZackrisson, Marcus: Financial Systems and the Financing of High-technology Small Firms - The Cases of Sweden, Linköping, and Santa Clara County. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 2003


www.esbri.se/diana.asp (Dianaprojektets forskning om kvinnliga företagare och riskkapital)
www.esbri.se/omesbri.asp?link=gem (artiklar om, och rapporter från, GEM)
www.nutek.se (information om riskkapital och affärsänglar)
www.sses.se (handbok om affärsängelnätverk för nerladdning)
www.vencap.se (Svenska Riskkapitalföreningen)
www.lri.lu.se (forskningsprogrammet kring riskkapital vid Institutet för Ekonomisk Forskning i Lund)


Läs artiklarna om finansieringsstafetten här:
Olika finansiärer viktiga i olika etapper
Lönsamhet och kompetens ger banklån
Företagsbedömning sker i samspel

Text: Jonas Gustafsson