Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-12-28

Boktipslista: Akademiskt entreprenörskap

Entré nr 4 2004 har temat ”Akademiskt entreprenörskap” och handlar bland annat om hur inkubatorer, teknik- och forskningsparker kan stimulera till ett ökat akademiskt entreprenörskap. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaBengtsson, Lars: Forskningsparkens betydelse för företagens och regionens utveckling och tillväxt - en studie av Ideon 1983-2003. Vinnova, slutrapport i projekt nr P24154-1 A, 2003

stjärnaBengtsson, Lars och Lind, Jan-Inge: Strategizing for regional advantage: a case study of Ideon Science Park in Lund, Sweden. I Hemlin, Sven, Allwood, Carl Martin och Martin, Ben R: Creative Knowledge environments - The influences on creativity in research and innovation. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2004

stjärnaClark, Burton: Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Elsevier Science, 2001

stjärnaErfors, Agneta: Det är dans i parken ikväll: Om samverkan mellan näringsliv och akademi med forskningsparken som mäklande miljö och aktör. Doktorsavhandling, Lunds universitet, 2004

stjärnaEtzkowitz, Henry: MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. London, Routledge, 2002

stjärnaFerguson, Richard: What's in a Location? Science Parks and the Support of New Technology-based Firms. Doktorsavhandling, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1998

stjärnaGranstrand, Ove, Håkanson, Lars och Sjölander, Sören: Internationalization of R&D - A survey of some recent research. I Research Policy, vol 22, nr 5-6, s 413-430, 1993

stjärnaHenrekson, Magnus och Rosenberg, Nathan: Designing Efficient Institutions for Science-Based Entrepreneurship: Lessons from the US and Sweden. I Journal of Technology Transfer, vol 26, nr 3, 2001

stjärnaHenrekson, Magnus och Rosenberg, Nathan: Akademiskt entreprenörskap. SNS Förlag, Stockholm, 2001

stjärnaLindelöf, Peter och Löfsten, Hans: Teknik- och forskningsparker, industriell förnyelse och utveckling. IMIT working paper 99:108, 1999

stjärnaLindelöf, Peter: Teknik- och forskningsparker som Entreprenöriell Miljö. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2002

stjärnaLindelöf, Peter och Löfsten, Hans: Teori och metod för val av indikatorer för inkubatorer. Rapport, IMIT och Chalmers tekniska högskola, maj 2004

stjärnaLöfsten, Hans och Lindelöf, Peter: Science parks in Sweden - Industrial renewal and development?. R&D Management, vol 31, nr 3, 2001

stjärnaLöfsten, Hans och Lindelöf, Peter: Science parks and the growth of new technology-based firms: academy-industry links, innovations and markets. Research Policy, vol 31, nr 6, 2002

stjärnaLindholm Dahlstrand, Åsa: Teknikbaserat nyföretagande - Tillväxt och affärsutveckling. Studentlitteratur, Lund, 2004

stjärnaLuger, Michael och Goldstein, Harvey: Technology in the Garden: Research Parks and Regional Economic Development. University of North Carolina Press, 1991

stjärnaLöwegren, Marie: New Technology-Based Firms in Science Parks. A study of Resources and Absorptive Capacity. Doktorsavhandling, Lunds universitet, 2003

stjärnaShane, Scott: Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. Edward Elgar Publishing, 2004

stjärnaShane, Scott och Dante DiGregorio: Why do some universities generate more start-ups than others? I Research Policy, s 209-227, januari 2003

stjärnaStrid, Marie: Where does High-Tech Become a Business? About the Importance of Space for Supporting Knowledge Processes at University Business Incubators. Licentiatuppsats, Chalmers tekniska högskola, 2004


www.teknikbroarna.com
www.chalmersinnovation.com
www.kistainnovation.com
www.ideon.se
www.vinnova.se

Läs artiklarna om akademiskt entreprenörskap här:
Företag i inkubator: a-klass eller b-lag?
Teknikbroar i ny tappning

Text: Jonas Gustafsson