Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-06-21

Boktipslista: Företagare med utländsk bakgrund

Entré nr 2 2010 har temat ”Företagare med utländsk bakgrund” och diskuterar bland annat begreppsförvirring, problem och möjligheter kring invandrade svenskars företag. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAbbasian, Saeid: Integration på egen hand – En studie av invandrade kvinnoföretagare. Avhandling, Uppsala universitet, 2004

stjärnaAndersson, Lina: Essays on economic outcomes of immigrants and homosexuals. Avhandling, Växjö universitet, 2009

stjärnaAndersson, Pernilla: Four Essays on Self-Employment. Avhandling, Stockholms universitet, 2006

stjärnaBerglund, Karin: Jakten på Entreprenörer – Om öppningar och låsningar i Entreprenörskapsdiskursen. Avhandling, Mälardalens högskola, 2007

stjärnaEngstrand, Åsa-Karin: Möjligheternas marknad – En antologi om företagare med utländsk bakgrund. Tillväxtverket, 2010 (Finns att ladda ned från Tillväxtverkets webbplats)

stjärnaHonig, Benson, Drori, Israel och Carmichael, Barbara: Transnational and Immigrant Entrepreneurship in a Globalized World. University of Toronto Press, 2010

stjärnaKloosterman, Robert och Rath, Jan: Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization. Berg, 2003

stjärnaLjungar, Erik: Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers företagande i Sverige. Avhandling, Stockholms universitet, 2007

stjärnaNajib, Ali: Myten om invandrarföretaget – En jämförelse mellan invandrarföretagande och övrigt företagande i Sverige. Nutek, 1999

stjärnaNajib, Ali: Invandrares företagande i Sverige – Kartläggning och analys. Nutek, 2001

stjärnaPripp, Oscar: Företagande i minoritet – Om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje. Avhandling, Stockholms universitet, 2001

stjärnaSaxenian, AnnaLee: The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy. Harvard University Press, 2006

stjärnaTegnemo, Annette: Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? – En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet. SOU 2003:17


Entrepreneurship Theory and Practice, nr 5, vol 33, 2009. Specialnummer om transnationellt entreprenörskap


Webbplatser:
www.aretsnybyggare.se
www.ifs.a.se
www.isv.liu.se/remeso
www.ud.se/kosmopolit
www.tillvaxtverket.se
yumpnow.com


I ESBRIs Kunskapsbank finns en mängd artiklar, referat och andra texter om företagare med utländsk bakgrund. Några exempel:
Artikel om Saeid Abbasians avhandling
Artikel om Lina Anderssons avhandling
Artikel om Pernilla Anderssons avhandling
Artikel om Karin Berglunds avhandling
Artikel om Erik Ljungars avhandling
Artikel om Annette Tegnemos avhandling
Referat från en föreläsning med Mats Hammarstedt, Ali Najib och Oscar Pripp
Referat från en föreläsning med Pernilla Andersson och Ali Najib


Se även www.esbri.se/utland och sök vidare i Kunskapsbanken


Kontakta:
ali.najib@kultgeog.uu.se
pernilla.andersson@sofi.su.se
lina.andersson@vxu.se
asa-karin.engstrand@liu.se
andreas.hatzigeorgiou@foreign.ministry.se
fredrik.hertzberg@ped.su.se
daniel.hailemariam@ped.su.se
zoran.slavnic@isv.liu.se

Text: - -