Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Lanseringsseminarium för rapporten Det Innovativa Sverige

Det innovativa Sverige

ESBRI samarbetar med VINNOVA för att lyfta fram forskningsbaserad kunskap från de tre forskningscentrumen CESIS, CiiR och CIRCLE. Detta gör vi bland annat i tidningen Entré, men även på andra sätt.

Under hösten 2013 tog vi fram rapporten ”Det innovativa Sverige – Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext”. I den diskuterar författarna Sveriges utveckling som innovations- och entreprenörskapsnation, och analyserar vår position på olika internationella index. Syftet är att ge en mer nyanserad bild än de överdrivet negativa – eller positiva – bilderna som florerar i debatten.

Hösten 2015 är det dags för uppföljaren "Det innovativa Sverige 2 - Innovation och attraktion i stad och på landsbygd". Den här gången svarar forskarna på frågor om hur sambandet ser ut mellan attraktivitet, kunskap, teknologi och innovation - och hur dessa fördelar sig mellan våra svenska regioner. Deras undersökningar visar bland annat att Stockholm, Göteborg och Malmö genererar högre tillväxt jämfört med mindre, mer perifera, regioner. Men innebär det att vi bör koncentrera samhällets alla resurser till storstäderna? Nej, menar forskarna. Storstäder behövs som nationella motorer, men innovation kan uppstå var som helst. Kunskap sprids och spelar en dynamisk roll för hela samhällsekonomin.

Mest lästa artiklar nu