Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Lanseringsseminarium för rapporten Det Innovativa Sverige

Det innovativa Sverige

ESBRI samarbetar med VINNOVA för att lyfta fram forskningsbaserad kunskap från de tre forskningscentrumen CESIS, CiiR och CIRCLE. Detta gör vi bland annat i tidningen Entré, men även på andra sätt.

Under hösten 2013 tog vi fram rapporten ”Det innovativa Sverige – Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext”. I den diskuterar författarna Sveriges utveckling som innovations- och entreprenörskapsnation, och analyserar vår position på olika internationella index. Syftet är att ge en mer nyanserad bild än de överdrivet negativa – eller positiva – bilderna som florerar i debatten.

Rapporten

Lanseringsseminariet 22 januari 2014

Övriga artiklar och blogginlägg

Artikel om arbetet med att ta fram rapporten, från Entré nr 3, 2012: ”Policy ska bygga på robusta resultat”