Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Digitalt

Tema: Digital innovation

Vi är med stormsteg på väg in i det digitaliserade samhället. Det måste vi förhålla oss till som människor, och det måste företagen förhålla sig till när de planerar sin verksamhet. Nya tekniska lösningar, affärsmodeller, värdekedjor och sätt att organisera växer fram mer eller mindre dagligen. Inom ämnet informatik finns en hel del forskning om hur digitaliseringen påverkar innovationsarbetet i företag. Samarbete, maktbalans, flexibilitet, ständig förnyelse och identitetsproblem är återkommande begrepp.

Entré nr 3-2018 hade digitalt entreorenörskap som tema, och i Entré nr 4-2015 var temat digital innovation. Artiklarna bygger främst på aktuell, svensk forskning i ämnet. Nedan hittar ni tematexterna och ytterligare läsning i ämnet. Har vi missat någon viktig artikel eller avhandling? Mejla oss gärna.

Artiklar från temat om digital innovation i Entré nr 3-2018

Digitala entreprenörer navigerar i okänd terräng
Digitala entreprenörer navigerar i okänd terräng
Entré nr 3, 2018 | Text: Anna-Karin Florén
Mer chatt och mindre e-post bland unga
Entré nr 3, 2018 | Text: Anna-Karin Florén
 

Artiklar från temat om digital innovation i Entré nr 4-2015

Digitaliseringen störtar gamla maktbalanser
Digitaliseringen störtar gamla maktbalanser
Entré nr 4, 2015 | Text: Jonas Gustafsson
Digitala produkter ger nya tjänster
Entré nr 4, 2015 | Text: Jonas Gustafsson
 

Fler artiklar om digital innovation

Digital innovation ger nya värden
Digital innovation ger nya värden
Referat från Estrad med Katrin Jonsson och Ulrika H Westergren
Värderingar driver digital förändring
Värderingar driver digital förändring
Entré nr 3, 2015 | Text: Jonas Gustafsson
Digital påverkan
Digital påverkan
Entré nr 4, 2010 | Text: Jonas Gustafsson
Digitala innovationer kräver nya affärsmodeller
Entré nr 4, 2009 | Text: Jonas Gustafsson
Studenterna i Halmstad lär sig på kinesiska
Entré nr 2, 2002 | Text: Jonas Gustafsson
 

Boktips

Digitalt entreprenörskap
Digitalt entreprenörskap
Annakarin Nyberg | 2012 | Studentlitteratur
 

Webb-tv

Digital innovation – Nya värden i en ny värld
Är 3D-printing verkligen en industriell revolution? – Lärdomar från en bransch som redan ställt om
Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld
Disruptiva innovationer – om Kodak moments och Nokias kollaps
IT som hävstång för mindre företag
Virtuella innovationer, riktiga pengar
 

Länkar

 

Övrigt

I Kunskapsbanken kan du söka efter ännu mer forskningsbaserad kunskap om digital innovation.

Mest lästa artiklar nu