Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Sveriges entreprenöriella ekosystem Ny bok

Sveriges entreprenöriella ekosystem

Ett entreprenöriellt ekosystem består av individer och organisationer på olika nivåer. Företagen, akademin och politiken har alla viktiga roller i ett sådant ekosystem. Deras samspel måste fungera för att säkerställa en frodig och långsiktig tillväxt. I den nya boken ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik” hörs 32 ledande röster från näringslivet, akademin och policysfären.

I boken diskuteras frågor som: Hur stödjer vi bäst innovationsprocesser? Hur tränar vi företagare för att växa? Hur kan akademin och näringslivet samverka? Och hur bör framtidens universitet se ut?

Läs också om ett kämpande, svenskt medicintekniskt företag, om hur tonsättare får betalt för sina verk, om det svenska akademiska systemets fördelar och tillkortakommanden, om hur man kan ”jamma” fram kreativitet i sin organisation, och om hur nationalekonomin som ämne skulle se ut om Entreprenören fick en plats i modellerna.

Boken Sveriges entreprenöriella ekosystem

ISBN: 978-91-977728-4-6
Utgivare: ESBRI, 2016

Redaktörer: Maureen McKelvey & Olof Zaring
Förlagsredaktörer: Jonas Gustafsson & Åse Karlén
Design & illustration: BrunzellDesign.com

Stöd har erhållits från: Scancor, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Vinnova.
Författarna ansvarar själva för innehållet i de olika kapitlen.

Att ladda ner boken som PDF är kostnadsfritt. Tryckta ex finns att beställa från Adlibris och Bokus. Om du vill beställa fler än tio böcker går det bra att kontakta oss så ordnar vi en fin mängdrabatt. Mejla ekosystemet@esbri.se

Lanseringsseminariet 15 juni 2016

Boken lanserades vid ett seminarium 15 juni 2016, där bland andra flera av författarna medverkade.

Mest lästa artiklar nu