Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kommande föreläsningar

Äldres företagande – vad bidrar det till och för vem?

Äldres företagande – vad bidrar det till och för vem?

Tid: Torsdag 12 november 2020, 14.00-15.00
Plats: Zoom – vi skickar länk till anmälda ett par timmar innan
Talare: Professor emerita Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm och professor emerita Elisabeth Sundin, Linköpings universitet.

Anmälan

Kort om föreläsningen: Sverige har en stor andel äldre företagare, hela 13% av de som är 66-70 år driver företag, jämfört med 4% av de som är 26-30 år. Vilka av de äldre är det då som startar företag och vad är orsaken till att de väljer företagande? Finns det en outnyttjad resurs bland seniorerna?

Under det kostnadsfria Estrad:webbinariet kommer Carin Holmquist och Elisabeth Sundin att presentera fakta från projektet ”Äldre som företagare”. I projektet har ett stort antal studier genomförts som bidragit till värdefull ny kunskap kring äldres företagande. Studierna bygger både på kvantitativa data från SCB och på kvalitativa data från intervjuer med företagare.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att belysas:
• vem är ”äldre”?
• vad kännetecknar de äldre som företagare, homogenitet eller heterogenitet?
• vad säger äldres företagande om företagande i allmänhet? Vilka likheter och/eller skillnader finns?
• är företagande ett sätt för äldre att undkomma åldersdiskriminering på arbetsmarknaden?
• är företagande ett sätt för äldre att ”äntligen” få göra något de länge drömt om?
• vad betyder äldres företagande för ekonomin?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Carin Holmquist är professor emerita i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning rör småföretagens villkor ur olika aspekter, bland annat deras internationalisering och strategier. Hon forskar också om entreprenörskap relaterat till kön, ålder samt kontextuella förutsättningar.

Elisabeth Sundin är professor emerita i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Hon har i decennier forskat om små och medelstora företag och entreprenörskap ur olika perspektiv, exempelvis relativt den offentliga sektorns omvandling, och köns/genusdimensioner. De senaste tio åren har hennes forskning inriktat sig på betydelsen av ålder.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu