Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurship and storytelling

Tid: Onsdag 14 december 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Anmälan

Kort om föreläsningen: Alla har en historia att berätta, inte minst entreprenörer. Och historierna är viktiga. De visar att det är möjligt att satsa på en karriär som entreprenör. Här finns också en hel del att lära om hur man kan starta och driva företag. Detta har professor Bill Gartner tagit fasta på i sin forskning. Hans senaste projekt går ut på att samla in och studera entreprenörshistorier.

Kunskapen som finns i historierna är betydelsefull för nya entreprenörer. Gartner intresserar sig också för i vilken mån en entreprenörs framtidsvisioner kan förutsäga hur det verkligen går för företaget. Genom att följa entreprenörer över tiden, och höra hur deras historier förändras, kan man se hur de formar – och formas av – sin omgivning.

I sin forskning utgår Bill Gartner från David McClellands tankar om ”The achieving society”, som kan kopplas till entreprenörskap, prestationer och ekonomisk utveckling.

Efter föreläsningen firar vi in julen med glögg och mingel!

Observera att föreläsningen hålls på engelska.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Bill Gartner har gjort sig känd för sin banbrytande forskning om entreprenörskap och kreativitet. Han har utvecklat fältet, bland annat genom att lyfta fram att alla kan lära sig bli entreprenörer - det är inte en medfödd färdighet. Han var också en av de första att betona vikten av att tillåta misslyckanden. Konst och entreprenörskap är ett annat av hans intresseområden. Gartner är professor vid Clemson University i USA och för tillfället gästprofessor vid ESSEC Business School i Paris.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu