Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Socialt entreprenörskap – Både solskenshistorier och orosmoln

Tid: Måndag 30 januari 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School, och filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI

Anmälan

Kort om föreläsningen: Begreppet socialt entreprenörskap har på senare år anammats inom praktik, politik, undervisning och forskning. Men vad är det vi lägger in i begreppet? Vid första anblicken tornar en hjältebild – med tydliga inslag av det goda – upp sig. Skrapar vi lite på ytan framkommer såväl engagemang, kreativitet och möjligheter som en ibland tung och svår vardag. I det sociala entreprenörskapet tacklas detta på olika sätt. I den bästa av världar rör det sig om en flerfald av fruktbara bidrag som bemöts på ett konstruktivt sätt, till exempel i utformningen av politik. Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. I dag finns en debatt om vad ett socialt entreprenörskap är, vilken roll det har i samhället och inte minst vad det betyder för enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi att få veta hur man inom svensk och internationell forskning ser på begreppet och dess betydelse. Föreläsarna gör också några djupdykningar i olika sociala entreprenörskapsinitiativ för att se hur tankar omsätts i praktiken. Exemplen kommer från pågående forskning om Fryshusets entreprenörskap för och med ungdomar, arbetet med muralmåleri för empowerment av ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden (Förorten i Centrum), Kreativa Hederliga Företagare med syfte att stärka individer med kriminell och/eller missbruksbakgrund (KRIS) samt arbetsintegrerande sociala företag med fokus på att skapa arbeten för människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Docent Ester Barinaga är verksam vid Copenhagen Business School, Department of Management, Politics and Philosophy. Tidigare har hon arbetat bland annat på KTH och Handelshögskolan i Stockholm. År 2010 publicerade hon boken Powerful Dichotomies – Inclusion and Exclusion in the Information Society. Under de senaste åren har Ester Barinagas forskning fokuserat på begrepp, verktyg och strategier som kan hjälpa oss att designa och organisera initiativ för att åstadkomma social förändring i allmänhet, och för att komma bortom etnicitet i synnerhet.

Filosofie doktor Malin Gawell är forskare på ESBRI och har under flera år studerat socialt entreprenörskap med fokus på aktivisters entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och entreprenörskap i det civila samhället. I sin forskning belyser hon möjligheterna för och med det sociala entreprenörskapet. Hon intresserar sig också för det som upplevs nödvändigt, vilket relaterar både till samhällets sociala utmaningar och vilket/vilka samhällen vi vill ha. Utöver forskningen arbetar Malin Gawell både med enskilda organisationer och undervisning inom detta område och som policyrådgivare.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu