Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenören och skatterna – Kan Sverige bli mer entreprenöriellt genom förändringar i skattesystemet?

Tid: Måndag 16 april 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Magnus Henrekson, IFN

Anmälan

Kort om föreläsningen: ”De snabbväxande företagen är viktiga jobbskapare”. ”Det ska bli lättare att driva företag i Sverige”. ”Fler måste våga ta steget till eget”. Den här typen av uttalanden duggar tätt i debatten. Innovativa entreprenörer är hårdvaluta och de politiska partierna är eniga om att det behövs en klimatförändring. Men hur ökar man incitamenten till entreprenörskap på bästa sätt?

Magnus Henrekson är en av Sveriges mest kända forskare på området. Han menar att den nuvarande svenska företagsbeskattningen bygger på föråldrade modeller – modeller där entreprenörer saknas, ägarrollen anses oviktig och förnyelse antas ske inom befintliga företag. Det är hög tid att den svenska skattediskussionen tar intryck av ny forskning, säger Henrekson.

Under föreläsningen kommer han berätta hur aktieoptioner kan stimulera till innovativt entreprenörskap. Men för att de ska göra det, krävs en förändring i skattelagstiftningen. I bland annat Silicon Valley har optioner varit ett sätt för nystartade företag att knyta till sig nyckelpersoner till lägre lönekostnad. I Sverige beskattas optioner hårdare, och det kan hämma entreprenörskapet. Det kan också bidra till att driva riskkapitalet mot mogna företag i stället för att experimentera med nya företag, konstaterar Magnus Henrekson.

Föreläsningen avslutas med en paneldebatt där också Leif Jakobsson,
riksdagsledamot och vice ordförande i skatteutskottet (S), Jessica Polfjärd,
riksdagsledamot och gruppledare i näringsutskottet (M), och Elisabeth Thand
Ringqvist, vd Företagarna, medverkar.

Läs gärna följande publikationer som ligger till grund för föreläsningen:
1. Boken "Ägarbeskattningen och företagandet"
2. Policyartikeln "Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande"
3. Artikeln "Entrepreneurship and the theory of taxation"

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Magnus Henrekson är vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Han forskar främst om entreprenörskapets ekonomi. Han är också sakkunnig för Företagsskattekommittén och inom ramen för utredningen författar han en expertrapport tillsammans med fil dr Tino Sanandaji, forskare vid IFN och postdoktor vid Harris School of Public Policy, University of Chicago. Henrekson och Sanandaji har tillsammans bland annat publicerat boken Ägarbeskattningen och företagandet. Om skatteteorin och den svenska policydiskussionen (SNS Förlag, 2004) och artikeln Entrepreneurship and the Theory of Taxation (Small Business Economics 37(2), 2011).

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu