Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Ägarskiftet som möjlighet

Ägarskiftet som möjlighet

Tid: Tisdag 19 februari 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Kajsa Haag och professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt filosofie doktor Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet

Anmälan

Kort om föreläsningen: Familjeföretagen är ett stort och brokigt släkte. Det är världens vanligaste företagsform, och företagen finns i alla storlekar, branscher och åldrar. I debatten om familjeföretag hamnar fokus ofta på problem och konflikter, särskilt i samband med generationsskiften. Visst finns det fallgropar, men ägar- och ledarskiften rymmer också stora möjligheter. Företagen präglas av en särskild familjeägarlogik som ger långsiktighet och tydlighet. Genom att se skiftet som en entreprenöriell process finns mycket att vinna, menar föreläsarna.

Under föreläsningen ger de inledningsvis en överblick av hur familjeföretagsforskningen utvecklats med fokus på ägar- och ledarskiften. Därefter går de in på olika aspekter av generationsskiften, och särskilt de positiva utvecklingsmöjligheterna.

Det kommer dels att handla om familjen och den interna mikropraktiken. Vad händer när man ser skiftet som en indirekt och pågående vardagsprocess? Hur kan företaget utvecklas av att familjemedlemmar ur olika generationer jobbar tillsammans?

Dels handlar det om nätverkets betydelse. Hur kan man revitalisera ett familjeföretag under generationsskiftet, genom att väva in medarbetare, kunder, leverantörer, revisorer och andra externa aktörer?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Kajsa Haag disputerade vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2012, på avhandlingen ”Rethinking family business succession”. Hon undervisar i strategi, familjeföretag, förvaltning av teknik, projektledning och handledning.

Leif Melin är professor i strategi och organisation vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, innehavare av Hamrin Professor in Family Business Strategy, grundare av Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO), och ses som den svenska familjeföretagsforskningens anfader.

Christine Tidåsen disputerade 2009 på avhandlingen ”Att ta över pappas bolag”. Hon undervisar vid Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö, samt forskar om familjeföretagande, socialt entreprenörskap samt små och medelstora företags marknadsföring.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu