Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel

Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel

Tid: Onsdag 14 maj 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet och Utrikesdepartementet samt Magnus Lodefalk, Örebro universitet

Anmälan

Kort om föreläsningen: Utrikeshandeln är central för Sveriges välstånd. Företag som handlar med andra länder är generellt sett mer produktiva, och anställer fler, än andra företag. Men många som vill expandera utomlands möter hinder på vägen. Ofta saknar de kunskap om det nya landet, exempelvis kring marknaden, kulturen eller lagstiftningen. Och problemen är särskilt påtagliga för mindre företag.

Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk har båda forskat om handel, migration och utlandsföddas betydelse för internationalisering. Deras resultat visar att personer med utländsk bakgrund kan uppmuntra handel mellan sina födelseländer och nuvarande hemländer. De har kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk, men också tillgång till nätverk och kontakter som underlättar affärerna. Därmed kan de sänka handelskostnaderna och bli en stor tillgång i företag som vill internationalisera.

Under föreläsningen kommer Hatzigeorgiou och Lodefalk att berätta mer om hur företag blir internationella, och om hur utlandsfödda ökar svenska företags konkurrenskraft samt bidrar till att utveckla Sveriges handel och tillväxt.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Andreas Hatzigeorgiou är disputerad nationalekonom från Lunds universitet, numera verksam vid Utrikesdepartementet. Hans forskningsområde är främst internationell ekonomi. Magnus Lodefalk är ekonomie doktor och verksam vid Örebro universitet samt Kommerskollegium. Han forskar om globaliseringens drivkrafter och hinder.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu