Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Design thinking –  Ett sätt att öka innovationskraften?

Design thinking – Ett sätt att öka innovationskraften?

Föreläsningen är fullbokad. Alla nya anmälningar sätts upp på väntelista. Observera också att föreläsningen livesänds via Bambuser.

Tid: Onsdag 20 april 2016, 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Talare: Teknologie doktor Lisa Carlgren och biträdande professor Maria Elmquist, Chalmers tekniska högskola

Anmälan

Kort om föreläsningen: Hur arbetar en designer? Vad är ”design thinking”? Och hur kan det hjälpa företag att öka sin innovationskraft? Det är några av frågorna som tas upp under denna föreläsning.

I dag är många företag måna om att utveckla sin innovationsförmåga, och både forskare och praktiker har uppmärksammat design som en fruktbar ansats. Design är ett generativt förhållningssätt som passar i situationer som präglas av osäkerhet och utforskande. Konceptet design thinking blir allt mer etablerat, och lyfts bland annat fram av designfirman Ideo och Stanford University. Det bygger på idén att företag kan inspireras av hur formgivare tänker, arbetar och angriper problem. Enligt retoriken kan deras arbetssätt appliceras på innovationsarbete, eller för att lösa olika organisatoriska problem.

Lisa Carlgren och Maria Elmquist har, sedan 2011, forskat om hur stora företag använder design thinking, och hur det hänger ihop med utveckling av innovationsförmåga. Under föreläsningen kommer de att ge en introduktion till design thinking och beskriva de erfarenheter och utmaningar som förknippas med konceptet. Empirin hämtas från företag i USA, Tyskland och Sverige.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Lisa Carlgren är forskarassistent inom innovationsledning på Chalmers och undervisar masterstudenter om design och innovation. 2013 la hon fram sin doktorsavhandling på temat design thinking och innovationsförmåga, baserat på studier av arbetssättet i USA och Tyskland. Hon fördjupar nu sin forskning kring hur man kan bygga innovationsförmåga lokalt med hjälp av designmetoder. Som praktiker har hon erfarenhet av att använda design thinking inom ramen för ledarskapsutbildningar på Ericsson AB.

Vi skrev om Carlgrens avhandling i Entré nr 1-2014

Maria Elmquist är biträdande professor på institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, där hon också är prefekt. Hon disputerade på Chalmers med en avhandling som handlar om förutsättningar för innovativa koncept att nå framgång i etablerade FoU-strukturer. Maria Elmquists forskning handlar främst om ledning och organisering av innovation i stora företag, utveckling av innovationsförmåga och kopplingen mellan design och innovation. Hon är också affilierad till Centre de Gestion Scientifique på Mines ParisTech i Paris.

Elmquist skrev under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 1-2015

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu