Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kollektiv kreativitet som innovationsmotor – Så gör svenska storföretag

Kollektiv kreativitet som innovationsmotor – Så gör svenska storföretag

Tid: Måndag 17 oktober 2016, 13.00-15.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Talare: Docent Jennie Björk, KTH, och Magnus Karlsson, adjungerad professor på KTH samt Director Innovation Management, Ericsson

Anmälan

Kort om föreläsningen: Allt fler organisationer arbetar på helt nya sätt för att nyttja idéer och kreativitet hos alla sina anställda i innovationsarbetet. Flera svenska storföretag befinner sig i frontlinjen av denna utveckling. De har infört nya verktyg och arbetssätt som stödjer och förenklar skapande, utveckling och implementering av idéer. Tanken är att de anställda ska kunna bidra till företagens lönsamhet och långsiktiga överlevnad genom att gemensamt skapa och utveckla idéer som leder till innovationer.

Potentialen i kollektivt idéskapande är påtaglig. Men hur kan processerna styras? Jennie Björks och Magnus Karlssons forskning och erfarenhet visar att traditionella modeller för ledning och organisering inte är tillräckliga.

Deras föreläsning utgår från två exempel på kollektivt idéskapande. Det ena kommer från Ericsson och deras IT-baserade plattform för kollektiv idéhantering och utveckling, det andra från en så kallad idea jam på Volvo AB. Under föreläsningen svarar de på frågor som:

Hur kommer man igång med ett kollaborativt innovationsarbete?
Vad har företag att vinna på ett sådant arbetssätt?
Och hur kan de tackla kritiska faktorer och utmaningar under resans gång?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Jennie Björk är docent i produktinnovation på avdelningen för integrerad produktutveckling, KTH. Hennes forskning fokuserar primärt på idéskapande och idéutveckling, kunskapsdelning och kunskapsskapande. Resultaten har implikationer för hur organisationer kan skapa förutsättningar, leda och organisera sin innovationsverksamhet på ett framgångsrikt sätt. Björk driver intressegruppen inom ideation management – IMIG - som för ut och diskuterar forskningsresultat med innovationsintresserade praktiker.

Magnus Karlsson är adjungerad professor på KTH samt Director Innovation Management inom Group Function Strategy på Ericsson. Hans forskningsintresse är innovation management i stora organisationer med specifikt fokus på idéhantering och idéutveckling, innovationsförmåga i team och organisering av disruptiv innovation.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu